CZ
EN
DE
Městský památkový okruh
Historie praní
Oskar Schindler
Domů

Úvod

Zatím neznačená trasa městského okruhu vede městem Svitavy po místech, na kterých se odehrával příběh starý více než sedm a půl století. Městská památková zóna patří k nejdelším, oboustranně loubeným náměstím v ČR.

Jádro náměstí je renesančně-barokní, jak o tom svědčí stará radnice a dům U Mouřenína (ICMS). Okruh směřuje na spodní část náměstí, kde jsou umístěny pamětní desky významných osobností, které se zapsaly do historie města. Projdeme kolem novodobé Fontány života (1994) a nově vybudovaného multifunkčního centra Fabrika Svitavy a před námi otevírá pohled na nejstarší část města s římskokatolickou farou, hřbitovním kostelem sv. Jiljí a rozlehlým městským hřbitovem. O vyjímečnosi místa svědčí i množství barokních soch v této lokalitě.

Zpět přes řeku Svitavu se dostaneme k Ottendorferovu domu. Podchodem projdeme k budově městského muzea. Nedaleko od muzea stojí výrazná dominanta města, někdejší klášter redemptoristů a kostel sv. Josefa. Kolem nově dostavěné nemocnice se vracíme k historickému jádru města, které od konce 14. století bylo obehnáno hradbami.

Vrátíme se se uličkou zpět na náměstí, projdeme kolem budovy bývalé spořitelny (1902) a pasáží přes starou rychtu se dostaneme do tzv. České čtvrti, vystavěné po roce 1922. Podél cihlového plotu dospějeme až k areálu parku Jana Palacha u tzv. Langerovy vily, dnes sídla MěÚ. Projdeme kolem sochy Mateřské lásky, lipovou alejí k pamětní desce O. Schindlera před rodným domem tohoto zachránce 1200 Židů v období holocaustu. Po procházce parkem se vrátíme k budově Langerovy vily (MěÚ), při níž je umístěna tabule naučné stezky  Na hranice českomoravského pomezí. Po třídě T. G. Masaryka se ale vydáme zpět do centra.

Mineme někdejší klášter Milosrdných sester, prohlédneme si budovu staré reálné školy a sochu Osvobození. Nedaleko těchto míst u koupaliště stojí budova někdejšího sirotčince, tam ale trasa okruhu nesměřuje. Z předměstí se vrátíme zpět na náměstí Míru.

Po prohlídce interiéru původně gotického farního kostela Navštívení P. Marie můžeme vystoupat na zdejší vyhlídku a prohlédnout si expozici o duchovních stavbách svitavského děkanátu. Z kostelní věže uvidíme takřka celou památkovou zónu. Dominantou horní části náměstí je mariánský sloup, barokní kašna sv. Floriána z roku 1783. Opravené fasády domů jsou výsledkem celkové rekonstrukce zóny [29] z let 1993 - 1994, za níž město získalo prestižní ceny jako první v ČR. Historické budovy novorenesanční školy, Městského dvora a bývalé spořitelny vtiskly Svitavám neopakovatelný ráz.

Zcela mimo prohlídkovou trasu jsou k vidění historicky významné lokality upraveného židovského hřbitova a rekreační zóny rybníka Rosnička, která představuje i nástupní místa k turisticky značeným trasám a naučné stezce K pramenům řeky Svitavy. Katastr města Svitavy se v historii rozrostl o vsi Moravský Lačnov a Čtyřicet Lánů, v nichž se dochovaly zbytky původní zemědělské architektury Hřebečska.

Průvodce městským památkovým okruhem ve formátu pdf si můžete stáhnout zde (4,4MB).

Copyright © Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2020