CZ
EN
DE
Městský památkový okruh
Historie praní
Oskar Schindler
Domů

Historie

Dějiny svitavského muzejnictví se začaly psát až v roce 1894. Začalo se s málem, ale sbírky postupně narůstaly. Když ale muzejní budova byla v 60. letech 20. století v havarijním stavu, muzeum o podstatnou část svých sbírek přišlo. Cesta od výstavních síní, přes muzeum dělnického hnutí k obnovenému městskému muzeu a galerii nebyla jednoduchá.

Zřizovatelem Městského muzea a galerie ve Svitavách, jako příspěvkové organizace, je Město Svitavy. Historie zdejšího muzejnictví se datuje do roku 1894. Tehdy se ve městě uskutečnila ve škole na náměstí velká Výstava řemeslných výrobků z Hřebečska. Předseda organizačního výboru Ferdinand Werner se velkou měrou zasloužil o to, aby se část z vystavených předmětů stala základem pro sbírky nového městského muzea. Ihned po skončení výstavy se ustavil výbor pro zřízení muzea. Jeho činovníci stáli před takřka neřešitelným problémem - kde získat odpovídající prostory.

Ještě v prosinci roku 1894 byla zastupitelstvem poskytnuta subvence pro Alterheimsmuseum. Bylo rozhodnuto zřídit muzeum v prostorách sirotčince. Zatím se ve škole na náměstí shromažďovaly první dary od měšťanů a do výboru byl jmenován Carl Lick, který spolupracoval s Antonem Fuchsem a Franzem Ripplem. Až do roku 1913 není o muzejní činnosti nic známo, ale toho roku byl schválen záměr zadaptovat prostory v bývalé Strakeleho továrně.

Muzejní výbor spravoval městský lékař dr. Ernst Donth. Depozitář muzea byl zatímně zřízen na půdě městské spořitelny a záměrem muzejníků bylo instalovat národopisnou výstavu se selskou jizbou. Ve Strakeleho továrně se muzeum dělilo o místnosti se školou pro ženská povolání, ale významně jej podporovaly městské dotace. V roce 1914 mělo být muzeum slavnostně otevřeno, avšak do jeho osudu zasáhl válečný konflikt. Přesto pokračovaly práce na evidenci cenných sbírek – zbraní, cínového nádobí a obrazů. Po vzniku Československa není o historii muzea nic známo. Až roku 1935 vznikl pod předsednictvím dr. E. Dontha Muzejní spolek (Deutschen Museums-verein in Zwittau), který s podporou starosty Johanna Wolfa dovedl snahy o zřízení muzea do fáze schvalování stanov a záměru využít pro instruci budovu staré radnice. I tyto snahy zastavila válka.

Kde se nacházely muzejní sbírky a v jakém byly stavu, není známo. Zmínky kronikáře hovoří o zničení částí sbírkového fondu při požáru střelnice  v roce 1945. Až 27. dubna 1947 bylo v bývalé Budigově vile na Smetanově náměstí slavnostně otevřeno nové městské muzeum. Současně proběhla vernisáž prací dvou svitavských umělců - sochaře Josefa Kadlece a malíře Jaroslava Pavliše. Předsedou muzejní rady se stal dr. B. Votava. V 60. letech byla muzejní budova v žalostném stavu. Konstrukce byly napadeny dřevokaznou houbou a oprava budovy trvala až do roku 1969.

Statut muzea se změnil, sbírky byly deponovány, a ve městě byly zřízeny pod hlavičkou Okresního vlastivědného muzea v Litomyšli pouze Výstavní síně ve Svitavách. Až v roce 1976 bylo v nové přístavbě budovy zřízeno Okresní muzeum dělnického hnutí. V roce 1990 se statut muzea změnil na Výstavní galerii ve Svitavách a od roku 1991 Městské muzeum a galerie ve Svitavách. Jeho sbírky jsou zaměřeny na dokumentaci řemesel, regionálního umění a prací techniky.

Městské muzeum a galerie (současný stav)
Budova sirotčince a chudobince (1892)
Původní Strakeleho továrna, pak škola pro ženská povolání (1910)
Dnes již neexistující hlavní budova Střelnice (1915)
Někdejšé Budigova vila se sochou Mateřské lásky
Copyright © Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2024