CZ
EN
DE
Městský památkový okruh
Historie praní
Oskar Schindler
Domů

Výtvarné umění

Soubor představuje 257 předmětů, převážně obrazů, a je pozůstatkem fondu původního muzea. Nejcennějšími výtvarnými díly jsou podobizny svitavských měšťanů, či sakrálních obrazů, vyjímečně z 18. století, převážně však z 19. století.


Copyright © Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2023