CZ
EN
DE
Městský památkový okruh
Historie praní
Oskar Schindler
Domů

Aktuálně

Výstavy a aktivity

VÝSTAVY A STÁLÉ EXPOZICE Po rozkliknutí baneru se vám otevře článek k výstavám a expozicím:   Stálé expozice: Další aktivity:  

Celý článek


GAMU - ateliér v galerii pro děti

  GAMU - ateliér pro děti Od září 2015 se v Městském muzeum a galerii ve Svitavách otevřel GALERIJNÍ ATELIÉR MLADÝCH UMĚLCŮ (GAMU). Jedná se o dlouhodobou školičku výtvarného umění pro děti. Inspiraci nacházíme v dějinách umění i v současných výstavách. Nadstavbovou součástí GAMU jsou i plánované víkendové exkurze do muzeí, galerií či jiných

Celý článek


Spolek patchworku

ČLENKY SPOLKU PATCHWORKU Bártová Alena Boucníková Alena Etzlerová Jana Charouzová Anna Klingerová Jana Kořistková Vlasta Koukalová Alena Orlichová Dana Rusová Daniela Vašátková Marie Zezulová Anna  Bližší informace o schůzkách spolku

Celý článek


Letní prázdninové řemeslné dílny

Letní prázdninové tvůrčí řemeslné dílny Městské muzeum a galerie ve Svitavách počínaje prázdninami 2020 nahradilo příměstský tábor týdnem plným dětských řemeslných a výtvarných workshopů, které probíhaly pod vedením nejen

Celý článek


Živá zeď

Jedinečný projekt pro všechny, kteří chtějí oslovit, inspirovat, zaujmout a tvořit. Nepotřebují k tomu klasické galerie. Stačí pouze průchod a pasáž v horní části náměstí...

Celý článek


Copyright © Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2024