CZ
EN
DE
Městský památkový okruh
Historie praní
Oskar Schindler
Domů

Kostel sv. Jiljí

Kostel byl založen litomyšlskými premonstráty v polovině 12. století a představoval v duchu legendy o sv. Jiljí útěchu poutníků a kupců nejen duchovní, ale i místo azylu před vstupem do nebezpečného pohraničního hvozdu.


Byl orientovanou stavbou bazilikálního typu s vyšší, samostatně osvětlenou, a dvěma nižšími loděmi. Uzavíral jej půlkruhový presbytář. Původně byl postaven z levného materiálu, pravděpodobně z opukových kamenů a dřeva. Díky své poloze na vyvýšeném místě na levém břehu řeky Svitavy plnil i obrannou funkci.

Raně barokní přestavba z let 1679 - 1689 včlenila původní románskou baziliku do nové kompozice kostela, jehož součástí kostela zůstaly i dvě boční kaple Mrtvých a sv. Mikuláše, které jsou připomínány k roku 1664 a tvoří jednotný raně barokní celek. Celková oprava skončila v roce 1689, kdy byl kostel slavnostně vysvěcen. Hlavní loď byla zvýšena a zaklenuta, v roce 1726 přistavena sakristie a oratoř a roku 1738 byl kostel vydlážděn. Nad bočními kaplemi byly postaveny empory, k nimž vedou boční zděná a krytá schodiště. Na západním průčelí stojí hranolová věž, která s kostelem byla spojena přístavbou vstupní předsíně. Báň věže kostela je dílem tesaře J. Krumwalda z roku 1732. Střecha věže i kostela byla pokryta šindelem a teprve po opravách v 18. století byla nahrazena břidlicí.

Interiér kostela byl zařízen raně barokně ze 17. a 18. století. Dominantní je hlavní portálový oltář z roku 1684, jehož obraz Sv. Jiljí před loveckou družinou je dílem Ludwiga Geisslera z roku 1737 a který byl renovován svitavským malířem Johannem Dittmannem v roce 1843. V nástavci oltáře je zavěšen obraz P. Marie datovaný koncem 19. století a po stranách sochy sv. Petra a Pavla, nad oltářem pak archanděl Michael mezi anděly. V presbytáři stojí další oltář Nejsvětější Trojice z roku 1746 od svitavských umělců sochaře J. Jahla a štafíra J. Leikerta. Po stranách vítězného oblouku jsou pak dva rozvilinové oltáříky z roku 1680. Severní kaple P. Marie Bolestné, nazývaná též Dušiček nebo Mrtvých, je vyzdobena štukatérskou prací brněnského Baltazara Fontany s motivy lebky a zkřížených hnátů. Na zděném oltáři je obraz Duší v Očistci vzývajících Eucharistii z první poloviny 18. století.Městský památkový okruh města Svitavy
Copyright © Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2020