CZ
EN
DE
Městský památkový okruh
Historie praní
Oskar Schindler
Domů

Mariánský sloup

Svitavám se v dávné minulosti nevyhnuly morové rány, epidemie cholery a tyfu. Po těchto pohromách v 16. a 17. století byl na svitavském náměstí zdejšími vděčnými měšťany postaven v roce 1703 barokní sloup, který byl zasvěcen Panně Marii jako poděkování za záchranu města.


Běžná pískovcová socha je dílem neznámého mistra, snad z okruhu olomouckých dílen. Mariánskou sochu na dříku obklopují patroni města – sv. Šebestiín, sv. Rochus, sv. Florián a sv. Jan Nepomucký. V jeskyni sloupu se nachází socha sv. Rozálie. Nápisy na dříku vypovídají o samotné stavbě sloupu a jeho opravách. Ty probíhaly v letech 1807, 1883 – 1884, 1905, 1954, 1976 a 1995. Podíleli se na nich místní i brněnští umělci, sochaři a restaurátoři.Městský památkový okruh města Svitavy
Copyright © Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2022