CZ
EN
DE
Městský památkový okruh
Historie praní
Oskar Schindler
Domů

Římskokatolická fara

Cenná intaktní barokní budova fary římskokatolické církve pod hřbitovním kostelem sv. Jiljí patří ke skvostům místní architektury.


Původní farní budova stála na levém břehu řeky Svitavy, v místech nejstaršího osídlování města. Je připomínána ve 13. století, i když její kořeny jsou pravděpodobně starší.

Místní faráři z premonstrátského řádu bydleli nejen u kostela sv. Jiljí, ale i v místě někdejšího kláštera při mariánském kostele na náměstí. Teprve v 16. století je možná bližší identifikace fary, která se nacházela poblíž Panského mlýna a rybníka.

Rybniční hospodářství patřilo k výsadám svitavského faráře, a tak farní budova stávala na okraji města, poblíž ulice U Tří dvorů. Za úřadu olomouckého biksupa Františka, kardinála z Ditrichštejna a zdejšího faráře Andrease Marschalka, probíhaly od roku 1626 velké sbírky na výstavbu nové farní budovy. Za přispění samotného města a jeho primátora byla v roce 1636 stavba dokončena. Budova kaplanky ma Hřbitovní ulici pocházeí až z přestavby zadního traktu a dvora z 19. století. Cenné je ostění hlavního vstupu do budovy a Ditrichštejnský znak nad portále. K faře patřila studna na 30 metrů. farní budova byla začátkem 21. století opravována a získala novou fasádu.Městský památkový okruh města Svitavy
Copyright © Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2020