CZ
EN
DE
Městský památkový okruh
Historie praní
Oskar Schindler
Domů

Kostel Navštívení P. Marie

Původně snad románský kostel vznikl společně s novým městem kolem roku 1250 s určením jako farní kostel města. V dispozici byl vystavěn s hlavní lodí a dvěma křížově umístěnými kaplemi a presbyteriem. Na stavbě jsou patrny i gotické prvky jako polygonální presbyterium, opěrné pilíře a pod omítkou dodatečně zazděná gotická okna.


V městských knihách se kostel objevuje pod názvem Mariánský kostel a kostel Naší milé Paní. V roce 1421 se do Svitav uchýlila z Litomyšle z obavy před husity biskupská kapitula a usadila se při tomto kostele. Ten se tedy stává kostelem konventním. Premonstráti zde v blízkosti zakládají špitál, který byl s kostelem spojen podzemní chodbou.

V roce 1424 byla stavba těžce poškozena husity, ale na prosby obyvatel jej zcela nezničili. Rozsah poškození a oprav kostela v 15. století neznáme, ale poslední premonstráti vystavěli nový krov kostela. V letech 1503 1781 je kostel uváděn s názvem Mariakirche nebo Frauenkirche. V roce 1522 zde bylo založeno Bratrstvo Sedmibolestné P. Marie.

Podle zápisu z roku 1672 víme, že kostel měl čtyři oltáře - hlavní s obrazem Narození P. Marie, oltář sv. Fabiána a Sebastiána, sv. Barbory a sv. Archanděla Michaela, dvě sakristie a křtitelnici. Téhož roku byla zasvěcen narození P. Marie. V roce 1702 bylo při kostele založeno Bratrstvo sv. Barbory. Z této doby pochází přístavba při severní straně presbyteria. V přízemí byla původně kaple propojená vchodem se sousední kaplí Jana Nepomuckého. Do této doby byla stavba goticky upravována.

Z 18. století se dochovala jména čtyř kaplí kromě kaple Jana Nepomuckého také kaple sv. Barbory, Naší milé Paní a Poenitentiaria. V roce 1731 byla v kapli Jana Nepomuckého zřízena hrobka Wilhelma Pusche. V roce 1742 zapálil věž kostela blesk a spálil střešní krytinu. Před rokem 1781 měl kostel varhany a zvonkohru ze šesti zvonů, které se během požáru města v roce 1781 zcela roztavily. Když byla v roce 1795 osazena báň, nesla věž pouze umíráček a tři zvony z dílny brněnského mistra Klementa Steckera. Dva zvony byly v průběhu 19. století přelity. Po požáru města v roce 1781 byl kostel barokně přestavěn. Přestavba byla řízena litomyšlským stavitelem Matějem Rosou a tesařem J. Hüllerem ze Svitav a vtiskla kostelu dnešní barokní podobu. Uskutečnila se v letech 1783 1795 a stála úhrnem 13 692,41 zlatých.
V roce 1796 byl zasvěcen Navštívení P. Marie. Hlavní loď byla prodloužena o šest sáhů, přibyla přístavba k presbyteriu na jižní straně. Interiér byl nově vybaven a v roce 1797 opatřen novými varhanami, dílem Ignaze Staudingera. V roce 1804 byl kostel slavnostně vysvěcen a stal se kostelem farním.

V roce 1838 organizoval nové úpravy interiéru děkan Ferdinand Stuchlick. Byla instalována zastavení Křížové cesty a nové obrazy v postranních kaplích. V roce 1855 byla střecha kostela pobita břidlicí a vzniklo první patro jižní přístavby kostela. Kaple na severní straně byla změněna v sakristii. Roku 1865 byla zvýšena věž a opatřena hodinami.Městský památkový okruh města Svitavy
Copyright © Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2020