CZ
EN
DE
Městský památkový okruh
Historie praní
Oskar Schindler
Domů

Ottendorferova knihovna

Torzo jedné z největších německých veřejných knihoven na Moravě. Knihovna byla založena v roce 1892 z finančních darů svitavského rodáka a mecenáše Valentina Oswalda Ottendorfera (1826 - 1900).

Vybavena byla finanční nadací na nákup knih a stala se vzorem pro ostatní knihovny v menších městech. V období první republiky bylo v knihovně na 22 000 svazků všeho druhu - od periodik, odborných publikaci, až po beletrii. Po druhé světové válce byla velká část knih poškozena, rozkradena a zničena. Jako pozůstatek německé kultury byla označena za nepoužitelnou a nehodnotnou. Péčí pracovníků muzea byla zachráněna pouze část knižního fondu v počtu 6 755 svazků.

Ottendorferova knihovna je v současnosti uložena v depozitáři muzea.  a je zpracována v programu knihovny firmy DACH. Program je přizpůsoben v německé verzi zahraničním  badatelům a zájemcům. Evidence je rozdělena do tématických okruhů - např. všeobecní encyklopedie (Brockhaus ed., Meyers Lexikon), slovníky, dějiny států, umění, krásnou literaturu, přírodovědu, náboženství, právo, cestopisy atp.

Součástí knihovny jsou svazky, které pocházejí z dochovaných soukromých sbírek (knihoven) ze svitavských nálezů. Tak bylo do knihovny převedeno torzo knihovny místního sběratele Maxe Pirschla. Ten vynesl ze zdejší synagogy během Křišťálové noci několik svazků hebrejských knih a opatřil je na deskách poznámkami, za jakých okolností knihy získal. Jeho poznámky jsou i pramenem pro poznání svitavské historie.  

 

 

 

 


databáze knih zde

Copyright © Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2024