CZ
EN
DE
Městský památkový okruh
Historie praní
Oskar Schindler
Domů

VÁNOČNÍ VÝSTAVY, VERNISÁŽ 3. 12.

15.06. 2022

Betlém patří mezi nejkrásnější symboly Vánoc. Ten první postavil přesně před 800 lety František z Assisi v lesní jeskyňce nedaleko obce Greccio v italské Umbrii. Byly to prosté jesličky, u nich stál živý osel a volek. Touto jednoduchou scénou nevědomky položil základ výjimečné tradici, kterou si v různých obměnách prožíváme dodnes.

Svitavské muzeum pokračuje v této tradici a pořádá výstavy betlémů každé dva roky. Vždy se jedná o jedinečnou výstavu, která navozuje atmosféru Vánoc a poukazuje na to, jakým stylem a způsobem lze předávat příběh, který si chceme připomínat, i na to, že město Svitavy bylo v minulosti nazýváno „městem betlémů“.

V letošním roce bude jádrem celé výstavy sbírka Jitky Dolečkové z Dolní Sloupnice. Ze svého velkého souboru vybrala nejen historické papírové betlémy, ale i vlastnoruční korálkové, paličkované nebo skleněné betlémy. Radost vám jistě udělají i autorské betlémy Pavla Peciny, vyřezávané betlémy nebo klenoty ze svitavského muzejního depozitáře.

Slavnostní vernisáž výstavy Nad betlémem vyšla hvězda se uskuteční 3. 12. 2023 v 15 hodin. Krom tradičních betlémů se návštěvníci vernisáže mohou těšit i na velké překvapení. Tím je pozvánka na jedinečný zážitek – živý betlém v našem muzeu! U příležitostí 800. výročí se děti z našeho muzejního kroužku na krátký okamžik stanou herci a vykreslí magický okamžik narození Ježíše, možná tak, jak si ho přál vykreslit sv. František. Přijďte s námi prožít první adventní neděli a užít si krásu historických betlémů a možnosti milých setkání s přáteli.

Každý betlém vypráví svůj jedinečný příběh a zpřítomňuje Vánoce v různých částech světa. Srdeční záležitostí svitavského muzea je Velký svitavský mechanický betlém, který se veřejnosti znovu představí v rámci muzejní vernisáže 3. 12. 2023 a k vidění bude až do 28. 1. 2024.  Jeden z největších vyřezávaných betlémů v České republice je velmi cennou památkou s dramatickým osudem. Jedná se o soubor několika betlémů, které ve městě zůstaly po odsunu německého obyvatelstva. Nejstarší figurky pocházejí z konce 18. století, nejmladší z roku 1942. Betlém je patnáct metrů dlouhý a je tvořen 656 kusy polychromovaných figur a výpravných budov, pěti malovanými scenériemi (dálinami) a 62 mechanikami.

V letech 2012–2022 prošel betlém komplexní rekonstrukcí, zrestaurovány a doplněny byly pohybové mechanismy a celý soubor byl restaurátorem Kamilem Andresem sestaven do nové kompozice.

V letošním roce také nabídneme informační leták, který návštěvníkům přiblíží příběh Velkého svitavského mechanického betlému. A zejména dětem zpříjemní jeho poznání nově vytvořený pracovní list, který bude zdarma k dispozici všem zájemcům.

Součástí vánočních výstav ve svitavském muzeu a galerii je oblíbená adventní herna pro děti. Zde si děti mohou pohrát  s betlémským divadélkem a prostřednictvím loutek si připomenout příběh narození Ježíška. V dřevěných domečcích mohou nakouknout do okének s vánočními symboly, přivonět si k vůním nebo se nechat vyfotit u fotostěny s andělskými křídly. A dospělí? Ti tu mohou tiše rozjímat a vychutnávat si pokoj a klid, který by k tomu období měl patřit.

 

 


Copyright © Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2023