CZ
EN
DE
Městský památkový okruh
Historie praní
Oskar Schindler
Domů

Škola na náměstí

V zadaptovaném měšťanském domě Anny Tempesové se začalo vyučovat v roce 1873. Nejdříve do nových prostor docházely dívky, později chlapci, ale ukázalo se, že třídy rostoucímu počtu žactva nepostačují.


Město Svitavy se snažilo vykoupit sousední domy a roku 1877 brněnský stavitel a architekt Karel Frieml představitl plány na výstavbu zcela nové školní budovy. Ta dostala novorenesanční ráz a stavět se začalo na jaře roku 1878. Již na podzim byla škola otevřena, i když v provizorní podobě. Škola byla určena pro chlapce a stala se školou obecnou i měšťanskou.

V roce 1888 byla škola rozšířena o tělocvičnu a později i o zadní trakt. Po vyhlášení Československého státu v roce 1918 zde nalezlo dočasné útočiště čsl. vojsko a po jeho odchodu zde chtěla česká měnšina zřídit českou obecnou školu. Po tahanicích se zastupitelstvem města sice Češi dosáhli svého, ale v nevyhovujících prostorách zadního traktu. Tak se zanedlouhou museli odstěhovat do připravených prostor v České čtvrti. Chlapecká škola na náměstí vydržela do roku 1945, ale v budově se učit nepřestalo nikdy. Budova byla zapsána do seznamu památek, navíce se podařilo zrestaurovat a obnovit původní pamětní desku o založení školy, která byla instalována ve školní aule.Městský památkový okruh města Svitavy
Copyright © Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2020