CZ
EN
DE
Městský památkový okruh
Historie praní
Oskar Schindler
Domů

Sbírky

O sbírkách

Ze sbírek někdejšího muzea ve Svitavách se mnoho původních předmětů nedochovalo. Sběratelská činnost zakladatelů muzea byla zaměřena na nejbližší region, národopis, řemesla Události obou světových konfliktů 20. století znamenaly pro shromážděné předměty doslova pohromu.

Celý článek


CES MK ČR

Podle zákona č.122/2000 Sb. jsou všechny sbírky svitavského muzea evidovány na Ministerstvu kultury ČR v tzv. Centrální evidenci sbírek (CES). Vstup do databáze CESu

Celý článek


Výtvarné umění

Soubor představuje 257 předmětů, převážně obrazů, a je pozůstatkem fondu původního muzea. Nejcennějšími výtvarnými díly jsou podobizny svitavských měšťanů, či sakrálních obrazů, vyjímečně z 18. století, převážně však z 19. století.

Celý článek


Střelecké terče

Spolek svitavských ostrostřelců byl založen v roce 1767 a patří k nejstarším místním spolkům. Roku 1833 byla postavena na místě původní střelnice nová budova, které byla od roku 1856 ve vlastnictví města a spolek ji dostal k bezplatnému používání. Na zahradě střelnice byl vybudován pavilon, který sloužil i jako svitavské divadlo.

Celý článek


Uměleckoprůmyslové

Sbírkový fond 857 předmětů obsahuje porcelán, sklo, nábytek, hliněné, keramické a kovové nádoby. Tvoří jej zůstatek z bývalých soukromých muzeí, konfiskáty po odsunutých bývalých obyvatelích města a sběr poválečného období. Předměty

Celý článek


Fotoarchiv

Archivní databáze 2555 fotografií patří k badatelsky nejvyužívanějším fondům. Databáze, která je v současnosti plně digitalizovaná, umožňuje v programu ProMuzeum rychle vyhledávat snímky podle mnoha definovatelných kritérií.

Celý článek


Prací technika

 Celkem 203 sbírkových předmětů pochází v celé České republiky, několik exponátů je ze zahraničí. Sbírkový fond zachycuje vývoj prací techniky v 19. a 20.století.

Celý článek


Řezbář Alois Petrus

Pozůstalost řezbáře Aloise Petruse představuje unikátní soubor 200 předmětů. Sbírka začala vznikat v roce 1991, kdy byla zakoupena první řezbovaná díla od rodiny Přikrylovy ze Svitav. Během několika let se soubor rozrostl o řadu dekorativních předmětů, loutek, malovaného nábytku, hraček a bohatě řezbovaných školních tabló a výročních desek. Darem získalo

Celý článek


Řemesla a domácnost

 

Celý článek


Betlémy

Svitavy měly začátkem 20. století přezdívku Město betlémů, pracovalo zde několik betlemářských spolků, řezbářských rodin a počet betlémů a jesliček v domácnostech dosahoval několika set. Totalitní režim takové tradici nepřál, a tak mnoho těchto památek zaniklo. Přesto tvoří betlémy podstatnou část sbírkového fondu muzea.

Celý článek


Stará škola

Školní sbírky měly ve Svitavách dlouhou tradici. Ostatně mnoho sbírkových předmětů původního muzea pocházelo právě ze škol.

Celý článek


Elektrotechnika

Celý článek


Copyright © Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2024