CZ
EN
DE
Městský památkový okruh
Historie praní
Oskar Schindler
Domů

Programy pro školy

 

              Programy ke krátkodobým výstavám :
 

Plenér Jaroslava Pavliše

do 19. listopadu

Výstava krásných krajinomaleb Vysočiny od Jaroslava Pavliše a jeho žáků.

Program pro školní či zájmové skupiny je vhodný pro všechny věkové skupiny. Výtvarné programy budou přizpůsobeny věku a schopnostem žáků. Výstava dává možnost studovat různé techniky malby - akvarel, akryl, olej. K vidění je zrání tvorby Jaroslava Pavliše i různé práce  jeho deseti žáků.  Přihlaste se s žáky na zajímavý tvořivý program.

Délka programu: 60—90 min

Cena: 40Kč/žák, doprovod zdarma

Programy lze rozšířit o tematickou výtvarnou dílnu. Cena rozšířeného programu je 70Kč/žák, délka 120 min nebo dle domluvy.

Objednat se můžete na

lektor@muzeum.svitavy.cz, nebo 734 809 565 kontaktní osoba Olšánová Jitka

zakova@muzeum.svitavy.cz, nebo 728 473 146 kontaktní osoba Jindra Žáková.

*****

HŘEBEČSKO neznámé a zapomenuté

21.9. 2023 — 26.11. 2023

Výstava o historii a živé i neživé přírodě našeho regionu. Prpgram k výstavě je doplněn interaktivními prvky. Děti budou poznávat ptactvo, hmyz a další zajímavé živočichy, rostliny, horniny, nerosty i zkamenělé schránky živočichů v nich. Dospělé i děti zaujme jistě průchod těžební štolou, vypreparované i živé exponáty. 

Délka programu: 60—90 min

Cena: 40Kč/žák, doprovod zdarma


Programy lze rozšířit o tematickou výtvarnou dílnu zaměřenou na Svitavský kroj. Cena rozšířeného programu je 70Kč/žák, délka 120 min nebo dle domluvy.

Objednat se můžete na

lektor@muzeum.svitavy.cz, nebo 734 809 565 kontaktní osoba Olšánová Jitka

 


                                                      Muzejní balíčky:

Muzejní balíčky jsou zvýhodněné dopolední dvouprogramy pro školní a zájmové skupiny. Zobrazte si nabídku.

 

                                          Programy nabízené stále:

 

 

BIOLOGIE V MUZEU

Program je možno domluvit na pondělí, úterý nebo pátek

Od května v muzeu nabízíme několik programů zaměřených na biologii. Těšit se můžete na interaktivní přednášky o ptácích, obojživelnících, ochraně přírody a zajímavých zvířatech Svitavska. V případě zájmu je možné propojení s malou venkovní vycházkou. Po domluvě se dá též zajistit terénní exkurze v okolí Svitav (př.: Lánský rybník, Schindlerův háj, Vodárenský les, rybník Rosnička) spojená s pozorováním a odchytem ptáků i jiných živočichů. Stále nabízíme následující programy:

1) Za zvířaty Svitavska
Povídání o zajímavých skupinách zvířat žijících na Svitavsku je doplněné obrazovou prezentací a ukázkami preparovaných i živých živočichů. Biolog Jakub Vrána děti seznámí s životem vzácných motýlů, brouků, savců, plazů, ptáků či pavouků našeho regionu. Součástí programu jsou také hry připravené vždy k jednotlivým skupinám živočichů (př.: přiřaďte zkamenělinu k danému období, rozhodněte co jsou obratlovci a co bezobratlí, poznejte jaká stopa patří různým savcům, přiřaďte hlas).
 
2) Ptačí rok
Na této přednášce se žáci dozvědí, co je to ornitologie a čím jsou různí ptáci zajímaví či důležití. Představen bude život ptactva během celého roku. Položíme si otázku, proč pěvci vlastně zpívají. Prostudujeme zbarvení a typy peří. Dojde i na záludný úkol rozpoznat, komu patří jaké pero. Zajímavé je také téma ptačí migrace. Během přednášky zjistíme, jaké jsou jeho hlavní výhody a také jak krmit přezimující ptáky, aby přilétaly právě do našeho krmítka.
Povídání bude opět proloženo různými úkoly od rozpoznání stop, vajíček, hnízd až po určení potravy. V případě dobrého počasí budou děti moci na vlastní kůži zažít odchyt a kroužkování divokých ptáků.

3) Naši zvířecí sousedé   
Přednáška o zvířatech žijících ve městě. Během ní zjistíme, co to jsou synantropní organismy, proč se živočichové stěhují do měst, jaké změny v jejich chování způsobuje město a jaká nebezpečí na ně číhají u lidských sídel. Představeny budou též běžné i vzácné druhy žijící v našem okolí. Součástí akce může být také malá procházka kolem muzea s návštěvou hnízdišť rorýsů a jiřiček. Opět dojde na hry, které doplní a prověří znalosti z jednotlivých témat.

4) Obojživelníci - život mezi vodou a zemí
Žáci se seznámí s životním cyklem žab a čolků. Představeny jim budou zajímavé druhy, které najdeme na Svitavsku, v naší republice a ve světě. Řeč bude také o evoluci, velemloku, výstražném zbarvení, ochraně lokalit a spoustě dalších obojživelných témat. Součástí akce budou opět modely i živá zvířata, stejně jako hry ze světa obojživelníků.

5) Ochrana přírody na Svitavsku
Žáci se zamyslí nad tím, jak chránit zajímavé lokality Svitavska. Zjistí, jak vypadají vstavače, střevíčníky, bledule a další zajímavé květiny volné přírody. Představena bude ochrana polí, luk a lesů potřebná k záchraně ohrožených zvířat, jako jsou sýček, sysel, koroptev, netopýři nebo třeba tesařík alpský. Dalším tématem diskuse bude ochrana vod a ohrožených ryb či obojživelníků. Na závěr si položíme otázku, jak může přispět k ochraně přírody opravdu každý z nás a jak mají správně vypadat pítka, budky či hmyzí hotely.

Doporučená doba trvání programu v muzeu: 60 - 90 minut (lze domluvit dle potřeby).

Cena přírodovědných programů v prostorách Městského muzea a galerie ve Svitavách: 40 Kč / žák, doprovod zdarma.

 

Náš lektor přijede s programem i k vám do školy, nebo se s ním můžete vypravit na procházku po parcích, vodárenském lese ... Venkovní vycházky zaberou více času (2-3 hodiny).

Cena přírodovědných programů mimo prostory Městského muzea a galerie ve Svitavách: 50 Kč / žák, doprovod zdarma.

*****

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA MĚSTA S MĚSTSKÝM HISTORIKEM

S minulostí i současností Svitav děti seznámíme těmito programy:

Putování s městskou historičkou

konání programu: během celého roku - termíny dle předběžné dohody

děti se na procházce po historickém okruhu městem seznámí s historií Svitav, budov (radnice, dům U Mouřenína, Ottendorferova knihovna, muzeum, podloubí….) i jiných staveb (morový sloup, kašny…..). Navštíví Ottendorferovu knihovnu, galerii Venkovku, Živou zeď a rozhlédnou se z věže kostela, kde je umístěna i výstava o svitavských kostelech. Dozvědí se něco o svitavských osobnostech, některých svitavských pověstech.

Svitavská historie je rozmanitá ideálně se domluvit na konkrétním programu na určité téma, které vám vyhovuje k vyuce.

 • Starodávné Svitavské příběhy
 • Nejkrásnější Svitavské stavby
 • Řemeslné Svitavy
 • Svitavské školy
 • Slavní rodáci a nocležníci
 • Německočeská historie města
 • Svitavy válečné a poválečné

Doporučený čas: 90 minut ( je možno dohodnout jinak)
Cena: 50Kč/žák
Vhodné pro ZŠ, SŠ.

Kostel sv. Jiljí a staré hrobky význačných svitavských rodin

konání programu: během celého roku - termíny dle předběžné dohody

návštěva nejstaršího svitavského kostela, který byl založen litomyšlskými premonstráty v polovině 12. století a představoval v duchu legendy o sv. Jiljí útěchu poutníků a kupců nejen duchovní, ale i místo azylu před vstupem do nebezpečného pohraničního hvozdu. Na děti tu dýchne historie a čeká tu na ně i několik zajímavých pověstí. Děti budou pátrat po starých hrobkách o nichž se dozví někdy až neuvěřitelné příběhy.

Doporučený čas: 60 - 90 minut ( je možno dohodnout jinak)
Cena: 50Kč/žák
Vhodné pro ZŠ, SŠ.

*****

PŘEDNÁŠKY O HISTORII:

Hledání hvězdy Davidovy

konání programu: během celého roku - termíny dle předběžné dohody

je výstava věnovaná svitavskému rodáku Oskaru Schindlerovi a období holocaustu za 2. světové války. Děti si vyslechnou zajímavou přednášku o osudech Židů na Českomoravském pomezí, zahrají si na badatele a budou za pomoci badatelských listů a lektorky pátrat po stopách svitavských zmizelých sousedů, hledat budovy ve městě, v nichž Židé žili a zamýšlet se nad nesmyslností války.

Doporučený čas: 60 - 90 minut (je možno domluvit předem jinak)

Cena: 40Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma, (v ceně výukové listy a lektor)
Vhodné pro ZŠ, SŠ.

Historická vyprávění

konání programu: během celého roku - termíny dle předběžné dohody

městský historik seznámí děti s dějinami Svitav a okolí (výklad bude přizpůsoben věku), čeká na ně spousta pověstí a také promítání historických fotografií.
Děti se dozvědí o Svitavách vše od založení až po současnost.
Je však také možnost věnovat se podrobně jen určitému období.

 

Svitavská historie je rozmanitá ideálně se domluvit na konkrétním programu na určité téma, které vám vyhovuje k vyuce.

 • Starodávné Svitavské příběhy
 • Nejkrásnější Svitavské stavby
 • Řemeslné Svitavy
 • Svitavské školy
 • Slavní rodáci a nocležníci
 • Německočeská historie města
 • Svitavy válečné a poválečné


Doporučený čas: 60 - 90 minut (je možno domluvit předem jinak)
Cena: 40Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma, (v ceně výukové listy a lektor)
Vhodné pro ZŠ, SŠ.

*****

HISTORICKÉ HRY V MUZEJNÍ ZAHRADĚ

konání programu: od dubna do září roku - termíny dle předběžné dohody
Nově připravena i varianta, kdy si s historii budeme hrát uvnitř muzea, díky čemuž lze tento program využívat za nepřízně počasí i přes zimní období.
Je připraveno dostatek interaktivních herních prvků, které na sebe navazují. Program je tedy možné navštívit opakovaně a pro žáky tu bude vždy něco nového.

Přijďte se s dětmi dozvědět hravou formou něco o svitavské historii a architektuře. Staňte se staviteli chrámů a krásných budov a badateli nad místy, které čas změnil k nepoznání.
Na děti čekají různé úkoly
PEXESO: Tuto hru zná snad každý, ale naše pexeso je trošku jiné. Není jen o postřehu a hledání dvou stejných obrázků. Pokud budou děti pozorné zjistí, jak vypadala místa, kolem kterých dnes chodí, před několika lety. Dozví se, které budovy zmizely a které byly naopak postaveny.
MOTANICE: Že se dětem s této hry zamotá hlava, to je jisté, ale jen na chvílí a potom již hravě sestaví všechny tři budovy, které jsou krásně nakresleny na jejích dílech.
Každá budova je jiná a každá má svoje příběhy, některé děti jistě budou znát.
ARCHITEKTURA: Co je to sokl, štít nebo čuček? Kde tyto prvky na budově nalezneme a k čemu slouží dětem prozradí trojrozměrné puzzle svitavských budov. Je jich pět a stavba některých je opravdu náročná. A co teprve správné umístění budov na svitavském náměstí, to je tvrdý oříšek i když se jedná o opravdu známé budovy.
S některými herními prvky si budeme hrát společně a dozvídat se díky nim zajímavé informace s jinými budou žáci pracovat samostatně nebo ve skupinkách a zjišťovat potřebné informace, které na závěr vyhodnotíme. Nezapomeneme ani na výtvarnou část v programu, kdy budeme malovat a skládat 3D domy svitavského náměstí s podloubím.

Doporučený čas: 60 - 90 minut (je možno domluvit předem jinak)
Cena: 40Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma, (v ceně výukové listy a lektor)
Vhodné pro MŠ předškoláky, ZŠ, SŠ.

*****

BABIČČINO VELKÉ PRÁDLO

konání programu: během celého roku - termíny dle předběžné dohody

Součástí programu je návštěva „prádelny u pejska a kočičky“, kde si vypereme na valše, pracím zvonem či v originální japonské pračce a zjistíme na co slouží klikyhák a mandl. Za pomoci pracovních listů budeme pátrat po tajemných předmětech, surovinách k výrobě mýdla a vyluštíme si také, co je tím opravdu nepostradatelným pomocníkem v každé domácnosti.

Pro malé děti z MŠ a prvních tříd je tu připravena pohádka a jaká jiná než o praní. Krom praní, žehlení starými žehličkami a pátrání mezi starými pračkami budeme také tvořit. Během výtvarného úkolu děti příjdou na to, že i obyčejná pračka může být jedinečná.

Doporučený čas: 60 - 120 minut (je možno domluvit předem jinak)
Cena: 40Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma (v ceně výukové listy a lektor)
Vhodné pro MŠ, ZŠ, SŠ.

 
*****

FOTOGRAFEM VČERA A DNES

konání programu: během celého roku - termíny dle předběžné dohody

Zažijte s dětmi kouzlo černé komory.
Děti zjistí během programu rozdíly ve fotografování v současnosti a před několika málo lety. Prohlédnou si fotoaparáty a opět zjistí rozdíly, práci s některými si vyzkouší na vlastní kůži. Podívají se do fotoaparátu to znamená jít na návštěvu do Camera Obscura. Fotografie třídy se objeví nejprve na negativu, žáci zjistí, jak s ním zacházet, aby se neznehodnotil. Prohlédnou si, jak se z negativu stane pozitiv, jaký papír k tomu potřebují a jaké chemické látky způsobí, že se obraz objeví a již nezmizí.
Žáci si odnášejí zážitky z černé komory a každý svoji fotografii. Možností je více - místo společné fotografie se můžou žáci věnovat strukáži nebo fotogramu. Hrátky se světlem a stíny jsou velmi inspirující.
 
Doporučený čas: od 8 -12 hodin (je možno domluvit předem jinak)
Cena: 150 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma
Vhodné pro ZŠ, SŠ.

*****

GALERIE VENKOVKA

konání programu: během celého roku - termíny dle předběžné dohody

(Nejen) výtvarná práce v exteriéru, spojená s návštěvou Galerie Venkovka u svitavského náměstí v ulici Pod Věží. Žáci budou rozličnými uměleckými formami reagovat na vybraná místa ve veřejném prostoru. Program bude po domluvě s pedagogem ušitý na míru dané skupině.

Doporučený čas: 120 minut (je možno domluvit předem jinak)
Cena: 70Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma (v ceně veškeré pomůcky a lektor)
Vhodné pro MŠ, ZŠ, SŠ.

Kontakt: Jindra Žáková, zakova@muzeum.svitavy.cz, 728 473 146
 

*****

ATELIÉR V GALERII - VÝTVARNÉ TECHNIKY

konání programu: během celého roku - termíny dle předběžné dohody

Tento program probíhá pod vedením výtvarníka a pedagoga nezávisle na aktuálních muzejních výstavách, je možné se objednat na čas, který vyhovuje Vám.
Cílem programu je naučit děti tvořit s radostí, seznámit je nejen s technikami, ale i s pojmy jako základní barvy, druhotné a doplňkové barvy, kompozice, kontrast, perspektiva… A to vše zcela jinak než ve škole. Pro děti bude změnou i prostředí, kde budou tvořit. Překvapením jistě budou výsledky na které se již nyní všichni těšíme. Výsledné dílo si jejich autoři jistě s hrdostí odnesou domů nebo jej využijí k výzdobě své třídy.

Při programu je početnější třída rozdělena na dvě menší části, aby bylo možno se žákům při tvoření lépe věnovat. Jedna část je tvůrčí a vzniká při nich většinou kombinovanou technikou zajímavé společné dílo. Druhá část seznamuje žáky s vybranými výtvarnými technikami, uměleckými díly a  výtvarnými pojmy.

Doporučený čas: 120 minut (je možno domluvit předem jinak)
Cena: 70Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma (v ceně výtvarný materiál a lektor)
Vhodné pro ZŠ, SŠ.

****

MUZEUM ESPERANTA

konání programu: během celého roku - termíny dle předběžné dohody

Program dětem odpoví na otázky o nejrozšířenějším umělém jazyce. Během programu se naučí i několik slov i frází tímto jazykem a pokusí se sestavit vlastní tajnou řeč a dorozumět se s ní.

Doporučený čas: 60 - 90 minut (je možno domluvit předem jinak)
Cena: 40Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma, (v ceně výukové listy a lektor)
Vhodné pro ZŠ, MŠ.
****

ŘEMESLNÉ PROGRAMY s odbornými lektory

konání programu: během celého roku - termíny dle předběžné dohody

Nabízíme dva typy programu

1.    Ukázkový řemeslný program (kovářství, sklářství, řezbářství, kamenictví, odlévání kovů, pečení chleba, plstění, fotografem včera a dnes)
Řemeslný program je koncipován pro jednu třídu (do 30 dětí). Budou vždy nabízeny konkrétní dny a řemesla (1 – 2 dny v měsíci). Žáci budou rozděleni na dvě skupiny max. po 15 žácích. Postupně se vystřídají na praktické i teoretické části programu. Program je přizpůsoben věku žáků, jsou pro ně připraveny interaktivní pomůcky i pracovní listy, v praktické části dětem a žákům předvedou odborníci práci s daným materiálem. Je zde prostor na praktickou zkoušku práce s profesionálními nástroji.

Doporučený čas: 60 minut (je možno domluvit předem jinak)

Cena: 40Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma (v ceně výukové listy a lektor)
Vhodné pro MŠ, ZŠ, SŠ.

Doporučený čas: 120 minut (je možno domluvit předem jinak)
Cena: 70Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma (v ceně výukové listy a lektor)

Vhodné pro MŠ, ZŠ, SŠ.

2.    Součást „MUZEJNÍCH PŮLDENNÍCH BALÍČKŮ“ 
Tento program se skládá ze dvou vámi zvolených programů. Řemeslného nebo výtvarného – V muzejních dílnách se žáci setkávají se skutečným  řemeslníkem a výtvarníkem v jedné osobě, kterému kladou otázky, poznávají nástroje a řemeslnou práci na vlastní kůži. Čekají na ně též záludné otázky v pracovních listech i hravé úkoly, ale především výroba zvoleného předmětu, který si žáci odnášejí domů. Program je věnován vždy jednomu řemeslu (kovářství, sklářství, kamenictví a řezbářství). Druhým programem může být některý historický program, nebo program připravený k aktuálním nebo stálým výstavám. Žáci tedy v muzeu stráví celé dopoledne.


Doporučený čas: 8:00 – 12:00
Cena: 150Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma (v ceně výukové listy, materiál, ochranné pomůcky, nářadí, energie, příprava polotovarů, muzejní a odborný lektor)

Vhodné pro ZŠ, SŠ.
****

Klíčové kompetence RVP: Kompetence k učení; Dovednost spolupracovat, komunikovat, řešit problémy, esteticky vnímat, poznávat hodnoty minulosti, rozhodovat se; Sociální a personální, občanské a pracovní kompetence.
Vzdělávací oblasti RVP: Umění a kultura; Člověk a společnost; Člověk a svět práce; Člověk a jeho svět.
Vzdělávací obory RVP: Dějepis; Výtvarná výchova; Člověk a svět práce; Člověk a společnost; Člověk a jeho svět.
Učivo RVP: Obec, místní krajina; Naše vlast; Lidové zvyky, tradice, řemesla; Historické prameny; Historický čas a prostor; Člověk v dějinách; Kultura; Prvky vizuálně obrazného vyjádření; Uspořádání objektů do celků; Komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření; Vlastnosti materiálu; Jednoduché pracovní operace a postupy; Organizace práce.


****

Ukázky pracovních listů vytvořených k muzejním programům pro různé věkové skupiny žáků.

Fotografie

V případě, že Vás nabídka Muzea a galerie ve Svitavách zaujala, kontaktujte nás na adrese:
lektor@muzeum.svitavy.cz
Kontaktní osoba: Jitka Olšánová, tel. 461 532 704 nebo 734 809 565

Svitavské vánoce
Svitavské vánoce
Řemeslné programy - řezbářství
Řemeslné programy - kovářství
Z historie prací techniky
Copyright © Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2023