CZ
EN
DE
Městský památkový okruh
Historie praní
Oskar Schindler
Domů

Programy pro školy

Pro školní rok 2018/2019 opět v souladu s moderními trendy muzeum připravuje řadu výstav, které doprovází vzdělávací program „šitý na míru“ žákům a studentům ZŠ, SŠ a také dětem z MŠ. Usilujeme o to, aby programy vhodně doplnily učivo probírané ve škole. Proto připravujeme během roku velké množství zajímavých výstav mapujících různorodá témata s programem pro různé věkové skupiny, kdykoli se můžete vypravit na historické procházky městem a s městským historikem navštívit zajímavé budovy a zákoutí, při historických vyprávěních se posunovat v čase dle potřeby, do konce roku speciálně připravena i přednáška na téma Svitavy v osmičkách, nově můžete s naším biologem vyrazit na procházky do přírody a těšit se s přírodovědných programů, v galerii jsou připraveny výtvarné programy a v dílnách se můžou žáci setkávat se starými řemesly našich předků. Stále nabízíme programy krátké i půldenní muzejní balíčky, které jsou složeny ze dvou volitelních programů. Obsah programů lze pozměnit dle vašich požadavků. Tak tedy neváhejte a přijďte do muzea. Vždyť všechny části vzdělávacího programu vaší školy nemusí být odučeny ve školních lavicích.

Programy pro dětské skupiny:

Hlásit se můžete na tel.č. 461 532 704, lektor: Jitka Olšánová, nebo na: lektor@muzeum.svitavy.cz

Programy je možné navštívit jednotlivě nebo v různých kombinacích:

Programy ke krátkodobým výstavám :

Volšové ruce

od 27. září do 18. listopadu 2018

K výstavě je připraven program vhodný jako inspirace a doplněk školních keramických dílen či tvoření v pracovních činnostech, výtvarné výchově a také prvouky nebo občanské nauky – život lidí s handicapem.

Při programu si žáci prohlédnou vystavené výrobky, dozvědí se něco více o možných zdravotních postiženích a fungování takových lidí v běžném životě. Vyzkoušejí si tvořit stejným způsobem. Budeme kreslit netradičními způsoby. Číst bez pomoci očí. Poznávat významné osobnosti se zdravotním postižením. A samozřejmě modelovat předměty z keramické hlíny.
Ozdravný proces modelování si žáci vyzkouší na vlastní kůži. Je to speciálně vyvinutý postup práce pro zrakově postižené, ale umožňuje též vytvářet dokonalé výrobky lidem s jiným druhem postižení i těm zcela zdravým.

Pokud se chcete naučit krotit „hady“ v zajímavé výrobky, přihlaste se právě na tento program.

Doporučený čas: 60 - 90 minut (je možno domluvit předem jinak)
Cena: 30Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma
Vhodné pro MŠ, ZŠ, SŠ.

*****
Je možné připravit i dopolední balíček cca od 8 do 12 hodin, kdy se žáci rozdělí na skupiny a budou mít více času na vlastní tvoření. Při tomto programu si každý vytvoří svůj výrobek z keramické hmoty.
Cena balíčku 50,- Kč / žák
(Pokud nemáte možnost vlastního vypálení výrobků, je možnost zajištění hromadného vypálení výrobků v ceně cca 1000,- Kč)

*****

Báječní hrdinové současné dětské literatury

2. června – 7. října 2018

Pozvánka na program pro školní skupiny připravený k velké letní výstavě, čtyř předních tvůrců dětské literatury. Žáci si s Dagmar Urbánkovou obléknou svého hrdinu, s Renátou Fučíkovou se projedou pohádkovým vozem pod hvězdnou oblohou a s Petrem Sísem projdou labyrintem, na jehož konci čeká překvapení...
Procházka mezi ilustracemi končí u blonďatého chlapce s vlající šálou, kterého znají snad všichni milovníci dobré literatury - Malého prince, ručně přepsaného a ilustrovaného Věrou Jandourkovou.

Doporučený čas: 60 - 90 minut (je možno domluvit předem jinak)
Cena: 30Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma
Vhodné pro MŠ, ZŠ, SŠ.
*****

Programy nabízené stále:


BIOLOGIE V MUZEU

Program je možno domluvit na pondělí, úterý nebo pátek

Od května v muzeu nabízíme několik programů zaměřených na biologii. Těšit se můžete na interaktivní přednášky o ptácích, obojživelnících, ochraně přírody a zajímavých zvířatech Svitavska. V případě zájmu je možné propojení s malou venkovní vycházkou. Po domluvě se dá též zajistit terénní exkurze v okolí Svitav (př.: Lánský rybník, Schindlerův háj, Vodárenský les, rybník Rosnička) spojená s pozorováním a odchytem ptáků i jiných živočichů. Stále nabízíme následující programy:

1) Za zvířaty Svitavska
Povídání o zajímavých skupinách zvířat žijících na Svitavsku je doplněné obrazovou prezentací a ukázkami preparovaných i živých živočichů. Biolog Jakub Vrána děti seznámí s životem vzácných motýlů, brouků, savců, plazů, ptáků či pavouků našeho regionu. Součástí programu jsou také hry připravené vždy k jednotlivým skupinám živočichů (př.: přiřaďte zkamenělinu k danému období, rozhodněte co jsou obratlovci a co bezobratlí, poznejte jaká stopa patří různým savcům, přiřaďte hlas).
 
2) Ptačí rok
Na této přednášce se žáci dozvědí, co je to ornitologie a čím jsou různí ptáci zajímaví či důležití. Představen bude život ptactva během celého roku. Položíme si otázku, proč pěvci vlastně zpívají. Prostudujeme zbarvení a typy peří. Dojde i na záludný úkol rozpoznat, komu patří jaké pero. Zajímavé je také téma ptačí migrace. Během přednášky zjistíme, jaké jsou jeho hlavní výhody a také jak krmit přezimující ptáky, aby přilétaly právě do našeho krmítka.
Povídání bude opět proloženo různými úkoly od rozpoznání stop, vajíček, hnízd až po určení potravy. V případě dobrého počasí budou děti moci na vlastní kůži zažít odchyt a kroužkování divokých ptáků.

3) Naši zvířecí sousedé 
  
Přednáška o zvířatech žijících ve městě. Během ní zjistíme, co to jsou synantropní organismy, proč se živočichové stěhují do měst, jaké změny v jejich chování způsobuje město a jaká nebezpečí na ně číhají u lidských sídel. Představeny budou též běžné i vzácné druhy žijící v našem okolí. Součástí akce může být také malá procházka kolem muzea s návštěvou hnízdišť rorýsů a jiřiček. Opět dojde na hry, které doplní a prověří znalosti z jednotlivých témat.

4) Obojživelníci - život mezi vodou a zemí
Žáci se seznámí s životním cyklem žab a čolků. Představeny jim budou zajímavé druhy, které najdeme na Svitavsku, v naší republice a ve světě. Řeč bude také o evoluci, velemloku, výstražném zbarvení, ochraně lokalit a spoustě dalších obojživelných témat. Součástí akce budou opět modely i živá zvířata, stejně jako hry ze světa obojživelníků.

5) Ochrana přírody na Svitavsku
Žáci se zamyslí nad tím, jak chránit zajímavé lokality Svitavska. Zjistí, jak vypadají vstavače, střevíčníky, bledule a další zajímavé květiny volné přírody. Představena bude ochrana polí, luk a lesů potřebná k záchraně ohrožených zvířat, jako jsou sýček, sysel, koroptev, netopýři nebo třeba tesařík alpský. Dalším tématem diskuse bude ochrana vod a ohrožených ryb či obojživelníků. Na závěr si položíme otázku, jak může přispět k ochraně přírody opravdu každý z nás a jak mají správně vypadat pítka, budky či hmyzí hotely.

Doporučená doba trvání programu v muzeu: 60 - 90 minut (lze domluvit dle potřeby).
Venkovní vycházky zaberou více času (minimálně 3 hodiny).
Cena jednotlivých programů: 30 Kč / žák, doprovod zdarma.

*****

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA MĚSTA S MĚSTSKÝM HISTORIKEM

S minulostí i současností Svitav děti seznámíme těmito programy:

Putování s městským historikem

konání programu: během celého roku - termíny dle předběžné dohody

děti se na procházce po historickém okruhu městem seznámí s historií Svitav, budov (radnice, dům U Mouřenína, Ottendorferova knihovna, muzeum, podloubí….) i jiných staveb (morový sloup, kašny…..). Navštíví Ottendorferovu knihovnu, galerii Venkovku, Živou zeď a rozhlédnou se z věže kostela, kde je umístěna i výstava o svitavských kostelech. Dozvědí se něco o svitavských osobnostech, některých svitavských pověstech.

Doporučený čas: 90 minut ( je možno dohodnout jinak)
Cena: 30Kč/žák
Vhodné pro ZŠ, SŠ.

Kostel sv. Jiljí a staré hrobky význačných svitavských rodin

konání programu: během celého roku - termíny dle předběžné dohody

návštěva nejstaršího svitavského kostela, který byl založen litomyšlskými premonstráty v polovině 12. století a představoval v duchu legendy o sv. Jiljí útěchu poutníků a kupců nejen duchovní, ale i místo azylu před vstupem do nebezpečného pohraničního hvozdu. Na děti tu dýchne historie a čeká tu na ně i několik zajímavých pověstí. Děti budou pátrat po starých hrobkách o nichž se dozví někdy až neuvěřitelné příběhy.

Doporučený čas: 60 - 90 minut ( je možno dohodnout jinak)
Cena: 30Kč/žák
Vhodné pro ZŠ, SŠ.

*****

PŘEDNÁŠKY O HISTORII:

Hledání hvězdy Davidovy

konání programu: během celého roku - termíny dle předběžné dohody

je výstava věnovaná svitavskému rodáku Oskaru Schindlerovi a období holocaustu za 2. světové války. Děti si vyslechnou zajímavou přednášku o osudech Židů na Českomoravském pomezí, zahrají si na badatele a budou za pomoci badatelských listů a lektorky pátrat po stopách svitavských zmizelých sousedů, hledat budovy ve městě, v nichž Židé žili a zamýšlet se nad nesmyslností války.

Doporučený čas: 60 - 90 minut (je možno domluvit předem jinak)
Cena: 30Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma, (v ceně výukové listy a lektor)
Vhodné pro ZŠ, SŠ.

Historická vyprávění

konání programu: během celého roku - termíny dle předběžné dohody

městský historik seznámí děti s dějinami Svitav a okolí (výklad bude přizpůsoben věku), čeká na ně spousta pověstí a také promítání historických fotografií.
Děti se dozvědí o Svitavách vše od založení až po současnost.
Je však také možnost věnovat se podrobně jen určitému období.

Doporučený čas: 60 - 90 minut (je možno domluvit předem jinak)
Cena: 30Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma, (v ceně výukové listy a lektor)
Vhodné pro ZŠ, SŠ.

*****

HISTORICKÉ HRY V MUZEJNÍ ZAHRADĚ

konání programu: od dubna do září roku - termíny dle předběžné dohody
Nově připravena i varianta, kdy si s historii budeme hrát uvnitř muzea, díky čemuž lze tento program využívat za nepřízně počasí i přes zimní období (od ledna 2016).
Je připraveno dostatek interaktivních herních prvků, které na sebe navazují. Program je tedy možné navštívit opakovaně a pro žáky tu bude vždy něco nového.

Přijďte se s dětmi dozvědět hravou formou něco o svitavské historii a architektuře. Staňte se staviteli chrámů a krásných budov a badateli nad místy, které čas změnil k nepoznání.
Na děti čekají různé úkoly
PEXESO: Tuto hru zná snad každý, ale naše pexeso je trošku jiné. Není jen o postřehu a hledání dvou stejných obrázků. Pokud budou děti pozorné zjistí, jak vypadala místa, kolem kterých dnes chodí, před několika lety. Dozví se, které budovy zmizely a které byly naopak postaveny.
MOTANICE: Že se dětem s této hry zamotá hlava, to je jisté, ale jen na chvílí a potom již hravě sestaví všechny tři budovy, které jsou krásně nakresleny na jejích dílech.
Každá budova je jiná a každá má svoje příběhy, některé děti jistě budou znát.
ARCHITEKTURA: Co je to sokl, štít nebo čuček? Kde tyto prvky na budově nalezneme a k čemu slouží dětem prozradí trojrozměrné puzzle svitavských budov. Je jich pět a stavba některých je opravdu náročná. A co teprve správné umístění budov na svitavském náměstí, to je tvrdý oříšek i když se jedná o opravdu známé budovy.
S některými herními prvky si budeme hrát společně a dozvídat se díky nim zajímavé informace s jinými budou žáci pracovat samostatně nebo ve skupinkách a zjišťovat potřebné informace, které na závěr vyhodnotíme. Nezapomeneme ani na výtvarnou část v programu, kdy budeme malovat a skládat 3D domy svitavského náměstí s podloubím.

Doporučený čas: 60 - 90 minut (je možno domluvit předem jinak)
Cena: 30Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma, (v ceně výukové listy a lektor)
Vhodné pro ZŠ, SŠ.

*****

BABIČČINO VELKÉ PRÁDLO

konání programu: během celého roku - termíny dle předběžné dohody

Součástí programu je návštěva „prádelny u pejska a kočičky“, kde si vypereme na valše, pracím zvonem či v originální japonské pračce a zjistíme na co slouží klikyhák a mandl. Za pomoci pracovních listů budeme pátrat po tajemných předmětech, surovinách k výrobě mýdla a vyluštíme si také, co je tím opravdu nepostradatelným pomocníkem v každé domácnosti.

Pro malé děti z MŠ a prvních tříd je tu připravena pohádka a jaká jiná než o praní. Krom praní, žehlení starými žehličkami a pátrání mezi starými pračkami budeme také tvořit. Během výtvarného úkolu děti příjdou na to, že i obyčejná pračka může být jedinečná.

Doporučený čas: 60 - 120 minut (je možno domluvit předem jinak)
Cena: 30Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma (v ceně výukové listy a lektor)
Vhodné pro MŠ, ZŠ, SŠ.

*****

TVOŘÍ, JAKO KDYŽ TISKNE

konání programu: během celého roku - termíny dle předběžné dohody

Grafické techniky od tisku z výšky, hloubky a plochy, po zajímavé a netradiční grafické techniky.  Na vlastní oči uvidíte i prakticky zažijete rozmanitost a neomezené možnosti grafického tvoření. Děti a žáci si ve výtvarném ateliéru muzea vyzkouší vybrané grafické techniky. Hotová díla si odnášejí domů nebo do školy.

Doporučený čas: 120 minut (je možno domluvit předem jinak)
Cena: 30Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma (v ceně veškeré pomůcky a lektor)
Vhodné pro ZŠ, SŠ.

*****


ZÁBAVNÁ POVÍDÁNÍ O VÝTVARNÉM UMĚNÍ

konání programu: během celého roku - termíny dle předběžné dohody

Nahlédněte do různých období naší historie a poznejte, jací geniální malíři a umělci v té době žili, jak tvořili a jaká mistrovská díla vznikala. Jednotlivé přednášky jsou prováděny zábavnou a srozumitelnou formou s využitím obrazového materiálu, muzejní knihovny a interaktivních pomůcek v prostorách muzea a muzejních dílen. Na povídání plynule navazuje zážitkové, tematické tvoření odpovídající dané oblasti dějin umění. Vytvořená díla si pak žáci odnášejí domů nebo do třídy.

  • PRAVĚKÉ UMĚNÍ – MŠ, ZŠ
  • EGYPTSKÉ UMĚNÍ – MŠ, ZŠ

Doporučený čas: 120 minut (je možno domluvit předem jinak)
Cena: 30Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma (v ceně veškeré pomůcky a lektor)
Vhodné pro ZŠ, SŠ.

*****

ATELIÉR V GALERII - VÝTVARNÉ TECHNIKY

konání programu: během celého roku - termíny dle předběžné dohody

Tento program probíhá pod vedením výtvarníka a pedagoga nezávisle na aktuálních muzejních výstavách, je možné se objednat na čas, který vyhovuje Vám.
Cílem programu je naučit děti tvořit s radostí, seznámit je nejen s technikami, ale i s pojmy jako základní barvy, druhotné a doplňkové barvy, kompozice, kontrast, perspektiva… A to vše zcela jinak než ve škole. Pro děti bude změnou i prostředí, kde budou tvořit. Překvapením jistě budou výsledky na které se již nyní všichni těšíme. Výsledné dílo si jejich autoři jistě s hrdostí odnesou domů nebo jej využijí k výzdobě své třídy.

Při programu je třída rozdělena na dvě menší části, aby bylo možno se žákům při tvoření lépe věnovat. Jedna část je tvůrčí a vzniká při nich většinou kombinovanou technikou zajímavé společné dílo. Druhá část seznamuje žáky s vybranými výtvarnými technikami, uměleckými díly a  výtvarnými pojmy.

Doporučený čas: 120 minut (je možno domluvit předem jinak)
Cena: 30Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma (v ceně výtvarný materiál a lektor)
Vhodné pro ZŠ, SŠ.

****

MUZEUM ESPERANTA

konání programu: během celého roku - termíny dle předběžné dohody

Program dětem odpoví na otázky o nejrozšířenějším umělém jazyce. Během programu se naučí i několik slov i frází tímto jazykem a pokusí se sestavit vlastní tajnou řeč a dorozumět se s ní.

Doporučený čas: 60 - 90 minut (je možno domluvit předem jinak)
Cena: 30Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma, (v ceně výukové listy a lektor)
Vhodné pro ZŠ, MŠ.
****

ŘEMESLNÉ PROGRAMY

konání programu: během celého roku - termíny dle předběžné dohody

Nabízíme dva typy programu

1.    Ukázkový řemeslný program (kovářství, sklářství, řezbářství, kamenictví)
Řemeslný program je koncipován pro jednu třídu (do 30 dětí). Budou vždy nabízeny konkrétní dny a řemesla (1 – 2 dny v měsíci). Žáci budou rozděleni na dvě skupiny max. po 15 žácích. Postupně se vystřídají na praktické i teoretické části programu. Program je přizpůsoben věku žáků, jsou pro ně připraveny interaktivní pomůcky i pracovní listy, v praktické části dětem a žákům předvedou odborníci práci s daným materiálem. Je zde prostor na praktickou zkoušku práce s profesionálními nástroji.

Doporučený čas: 120 minut (je možno domluvit předem jinak)
Cena: 30Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma (v ceně výukové listy a lektor)
Vhodné pro MŠ, ZŠ, SŠ.

2.    Součást „MUZEJNÍCH PŮLDENNÍCH BALÍČKŮ“ 
Tento program se skládá ze dvou vámi zvolených programů. Řemeslného nebo výtvarného – V muzejních dílnách se žáci setkávají se skutečným  řemeslníkem a výtvarníkem v jedné osobě, kterému kladou otázky, poznávají nástroje a řemeslnou práci na vlastní kůži. Čekají na ně též záludné otázky v pracovních listech i hravé úkoly, ale především výroba zvoleného předmětu, který si žáci odnášejí domů. Program je věnován vždy jednomu řemeslu (kovářství, sklářství, kamenictví a řezbářství). Druhým programem může být některý historický program, nebo program připravený k aktuálním nebo stálým výstavám. Žáci tedy v muzeu stráví celé dopoledne.

Doporučený čas: 8:00 – 12:00
Cena: 50Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma (v ceně výukové listy a lektor)
Vhodné pro ZŠ, SŠ.

****

V případě, že Vás nabídka Muzea a galerie ve Svitavách zaujala, kontaktujte nás na adrese:
lektor@muzeum.svitavy.cz
Kontaktní osoba: Jitka Olšánová, tel. 461 532 704 nebo 734 809 565

Volšové ruce 2018
Přírodovědný program
Řemeslné programy - řezbářství
Báječní hrdinové
Z historie prací techniky
Copyright © Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2018