CZ
EN
DE
Městský památkový okruh
Historie praní
Oskar Schindler
Domů

Programy pro školy

Pro školní rok 2022/2023 opět v souladu s moderními trendy muzeum připravuje řadu výstav, které doprovází vzdělávací program „šitý na míru“ žákům a studentům ZŠ, SŠ a také dětem z MŠ. Usilujeme o to, aby programy vhodně doplnily učivo probírané ve škole. Proto připravujeme během roku velké množství zajímavých výstav mapujících různorodá témata s programem pro různé věkové skupiny, kdykoli se můžete vypravit na historické procházky městem a s městským historikem navštívit zajímavé budovy a zákoutí, při historických vyprávěních se posunovat v čase dle potřeby, do konce roku speciálně připravena i přednáška na téma Svitavy v osmičkách, nově můžete s naším biologem vyrazit na procházky do přírody a těšit se s přírodovědných programů, v galerii jsou připraveny výtvarné programy a v dílnách se můžou žáci setkávat se starými řemesly našich předků. Stále nabízíme programy krátké i půldenní muzejní balíčky, které jsou složeny ze dvou volitelních programů. Obsah programů lze pozměnit dle vašich požadavků. Tak tedy neváhejte a přijďte do muzea. Vždyť všechny části vzdělávacího programu vaší školy nemusí být odučeny ve školních lavicích.

 

Ukázky pracovních listů vytvořených k muzejním programům pro různé věkové skupiny žáků.

Programy pro dětské skupiny:

Hlásit se můžete na tel.č. 461 532 704, lektor: Jitka Olšánová, nebo na: lektor@muzeum.svitavy.cz

Programy je možné navštívit jednotlivě nebo v různých kombinacích:

 

                                               Programy ke krátkodobým výstavám :

Okouzlení dřevem

2. 10. – 20. 11. 2022

Umělecká díla dvou umělců, Jana Maříka a Pavla Špeldy, propojuje práce se stejným materiálem, který se stal jejich celoživotní vášní, a to práce se dřevem. Janu Maříkovi z Dolní Dobrouče se někdy přezdívá "mistr intarzie, neboť vytváří neuvěřitelná díla starou řemeslnou technikou intarzie. Pavel Špelda je řezbářem a sochařem, jehož díla již obletěla téměř celý svět.

PROGRAMY PRO ŠKOLY

cílenost: jednotlivé programy jsou tvořeny s ohledem na věk a schopnosti dětí a žáků

  • MŠ, 1. – 3. třída ZŠ – program Malý šikula

Prohlídka výstavy Okouzlení dřevem hravou a zábavnou formou, se zaměřením na tvorbu obrázků technikou podobnou tvorbě intarzií (práce s dřevěným dekorem, lepení a skládání tvarů). 

  • 4. – 9. třída, SŠ – program Svět intarzie

Pro starší žáky a studenty je připraven výtvarně-řemeslný program, kde nahlédnou nejen do tvorby umělců Jana Maříka a Pavla Špeldy, ale zároveň se seznámí s technikou intarzie a uměleckého zpracování dřeva. Jako třešnička na dortu bude vlastní tvorba „nepravé“ intarzie, kterou si žáci odnesou.

e-mail: leazmuzea@seznam.cz, tel.: 777 964 927

Doporučená doba trvání programu: 60–90 minut

Cena programu: 40 Kč /doprovod zdarma

 

Speciální nabídka pro žáky 5. – 9. třídy ZŠ, SŠ

Výroba intarzie s umělcem Janem Maříkem

středa 2. 11. a čtvrtek 3. 11. 2022

Přijďte na komentovanou prohlídku s autorem Janem Maříkem. Součástí prohlídky bude odborné seznámení s materiály a pomůckami pro tvorbu intarzií a ukázka tvorby “pravé“ intarzie tak, jak ji tvoří sám autor. Na závěr si žáci a studenti vyrobí vlastní intarzii.

Program je potřeba zamluvit /omezený počet míst/ na tel. čísle 777 964 927 /Lea Sehnalová

Cena programu 40 Kč

Délka programu: 90 minut

*****

Ottendorferova knihovna v proměnách času

2. 10. – 20. 11. 2022

V letošním roce slavíme 130. výročí vybudování této krásné stavby. V Městském muzeu a galerii je k tomuto výročí připravena výstava, zachycující tuto budovu v proměnách času.

Vzhledem k tomu, že vidíme jako důležité v žácích svitavských škol probouzet vztah k rodnému městu, připravili jsme speciální program:

První částí je prohlédnutí zajímavých fotografií událostí, které se prohnaly kolem stavby, avšak budovu ponechaly až na pár výjimek bez viditelných šrámů. Součástí programu jsou i interaktivní herní prvky, které využijeme.

V druhé části se s žáky podíváme do Ottendorferova domu, který projdeme od sklepa po půdu, chybět nebude ani nejkrásnější sál ve Svitavách, muzeum Esperanta a pokoje ve věži.

 

Program je vhodný zejména pro žáky ZŠ a SŠ. V případě zájmu program upravíme i pro starší děti z MŠ.

Délka programu: cca na 90 – 120 minut

Cena programu: 40,- /žák

Objednat se můžete na lektor@muzeum.svitavy.cz, nebo 734 809 565 kontaktní osoba Jitka Olšánová.

 

 

                                                           Programy nabízené stále:

 

BIOLOGIE V MUZEU

Program je možno domluvit na pondělí, úterý nebo pátek

Od května v muzeu nabízíme několik programů zaměřených na biologii. Těšit se můžete na interaktivní přednášky o ptácích, obojživelnících, ochraně přírody a zajímavých zvířatech Svitavska. V případě zájmu je možné propojení s malou venkovní vycházkou. Po domluvě se dá též zajistit terénní exkurze v okolí Svitav (př.: Lánský rybník, Schindlerův háj, Vodárenský les, rybník Rosnička) spojená s pozorováním a odchytem ptáků i jiných živočichů. Stále nabízíme následující programy:

1) Za zvířaty Svitavska
Povídání o zajímavých skupinách zvířat žijících na Svitavsku je doplněné obrazovou prezentací a ukázkami preparovaných i živých živočichů. Biolog Jakub Vrána děti seznámí s životem vzácných motýlů, brouků, savců, plazů, ptáků či pavouků našeho regionu. Součástí programu jsou také hry připravené vždy k jednotlivým skupinám živočichů (př.: přiřaďte zkamenělinu k danému období, rozhodněte co jsou obratlovci a co bezobratlí, poznejte jaká stopa patří různým savcům, přiřaďte hlas).
 
2) Ptačí rok
Na této přednášce se žáci dozvědí, co je to ornitologie a čím jsou různí ptáci zajímaví či důležití. Představen bude život ptactva během celého roku. Položíme si otázku, proč pěvci vlastně zpívají. Prostudujeme zbarvení a typy peří. Dojde i na záludný úkol rozpoznat, komu patří jaké pero. Zajímavé je také téma ptačí migrace. Během přednášky zjistíme, jaké jsou jeho hlavní výhody a také jak krmit přezimující ptáky, aby přilétaly právě do našeho krmítka.
Povídání bude opět proloženo různými úkoly od rozpoznání stop, vajíček, hnízd až po určení potravy. V případě dobrého počasí budou děti moci na vlastní kůži zažít odchyt a kroužkování divokých ptáků.

3) Naši zvířecí sousedé   
Přednáška o zvířatech žijících ve městě. Během ní zjistíme, co to jsou synantropní organismy, proč se živočichové stěhují do měst, jaké změny v jejich chování způsobuje město a jaká nebezpečí na ně číhají u lidských sídel. Představeny budou též běžné i vzácné druhy žijící v našem okolí. Součástí akce může být také malá procházka kolem muzea s návštěvou hnízdišť rorýsů a jiřiček. Opět dojde na hry, které doplní a prověří znalosti z jednotlivých témat.

4) Obojživelníci - život mezi vodou a zemí
Žáci se seznámí s životním cyklem žab a čolků. Představeny jim budou zajímavé druhy, které najdeme na Svitavsku, v naší republice a ve světě. Řeč bude také o evoluci, velemloku, výstražném zbarvení, ochraně lokalit a spoustě dalších obojživelných témat. Součástí akce budou opět modely i živá zvířata, stejně jako hry ze světa obojživelníků.

5) Ochrana přírody na Svitavsku
Žáci se zamyslí nad tím, jak chránit zajímavé lokality Svitavska. Zjistí, jak vypadají vstavače, střevíčníky, bledule a další zajímavé květiny volné přírody. Představena bude ochrana polí, luk a lesů potřebná k záchraně ohrožených zvířat, jako jsou sýček, sysel, koroptev, netopýři nebo třeba tesařík alpský. Dalším tématem diskuse bude ochrana vod a ohrožených ryb či obojživelníků. Na závěr si položíme otázku, jak může přispět k ochraně přírody opravdu každý z nás a jak mají správně vypadat pítka, budky či hmyzí hotely.

Doporučená doba trvání programu v muzeu: 60 - 90 minut (lze domluvit dle potřeby).

Cena přírodovědných programů v prostorách Městského muzea a galerie ve Svitavách: 40 Kč / žák, doprovod zdarma.

 

Náš lektor přijede s programem i k vám do školy, nebo se s ním můžete vypravit na procházku po parcích, vodárenském lese ... Venkovní vycházky zaberou více času (2-3 hodiny).

Cena přírodovědných programů mimo prostory Městského muzea a galerie ve Svitavách: 50 Kč / žák, doprovod zdarma.

*****

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA MĚSTA S MĚSTSKÝM HISTORIKEM

S minulostí i současností Svitav děti seznámíme těmito programy:

Putování s městským historikem

konání programu: během celého roku - termíny dle předběžné dohody

děti se na procházce po historickém okruhu městem seznámí s historií Svitav, budov (radnice, dům U Mouřenína, Ottendorferova knihovna, muzeum, podloubí….) i jiných staveb (morový sloup, kašny…..). Navštíví Ottendorferovu knihovnu, galerii Venkovku, Živou zeď a rozhlédnou se z věže kostela, kde je umístěna i výstava o svitavských kostelech. Dozvědí se něco o svitavských osobnostech, některých svitavských pověstech.

Doporučený čas: 90 minut ( je možno dohodnout jinak)
Cena: 50Kč/žák
Vhodné pro ZŠ, SŠ.

Kostel sv. Jiljí a staré hrobky význačných svitavských rodin

konání programu: během celého roku - termíny dle předběžné dohody

návštěva nejstaršího svitavského kostela, který byl založen litomyšlskými premonstráty v polovině 12. století a představoval v duchu legendy o sv. Jiljí útěchu poutníků a kupců nejen duchovní, ale i místo azylu před vstupem do nebezpečného pohraničního hvozdu. Na děti tu dýchne historie a čeká tu na ně i několik zajímavých pověstí. Děti budou pátrat po starých hrobkách o nichž se dozví někdy až neuvěřitelné příběhy.

Doporučený čas: 60 - 90 minut ( je možno dohodnout jinak)
Cena: 50Kč/žák
Vhodné pro ZŠ, SŠ.

*****

PŘEDNÁŠKY O HISTORII:

Hledání hvězdy Davidovy

konání programu: během celého roku - termíny dle předběžné dohody

je výstava věnovaná svitavskému rodáku Oskaru Schindlerovi a období holocaustu za 2. světové války. Děti si vyslechnou zajímavou přednášku o osudech Židů na Českomoravském pomezí, zahrají si na badatele a budou za pomoci badatelských listů a lektorky pátrat po stopách svitavských zmizelých sousedů, hledat budovy ve městě, v nichž Židé žili a zamýšlet se nad nesmyslností války.

Doporučený čas: 60 - 90 minut (je možno domluvit předem jinak)
Cena: 40Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma, (v ceně výukové listy a lektor)
Vhodné pro ZŠ, SŠ.

Historická vyprávění

konání programu: během celého roku - termíny dle předběžné dohody

městský historik seznámí děti s dějinami Svitav a okolí (výklad bude přizpůsoben věku), čeká na ně spousta pověstí a také promítání historických fotografií.
Děti se dozvědí o Svitavách vše od založení až po současnost.
Je však také možnost věnovat se podrobně jen určitému období.

Doporučený čas: 60 - 90 minut (je možno domluvit předem jinak)
Cena: 40Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma, (v ceně výukové listy a lektor)
Vhodné pro ZŠ, SŠ.

*****

HISTORICKÉ HRY V MUZEJNÍ ZAHRADĚ

konání programu: od dubna do září roku - termíny dle předběžné dohody
Nově připravena i varianta, kdy si s historii budeme hrát uvnitř muzea, díky čemuž lze tento program využívat za nepřízně počasí i přes zimní období.
Je připraveno dostatek interaktivních herních prvků, které na sebe navazují. Program je tedy možné navštívit opakovaně a pro žáky tu bude vždy něco nového.

Přijďte se s dětmi dozvědět hravou formou něco o svitavské historii a architektuře. Staňte se staviteli chrámů a krásných budov a badateli nad místy, které čas změnil k nepoznání.
Na děti čekají různé úkoly
PEXESO: Tuto hru zná snad každý, ale naše pexeso je trošku jiné. Není jen o postřehu a hledání dvou stejných obrázků. Pokud budou děti pozorné zjistí, jak vypadala místa, kolem kterých dnes chodí, před několika lety. Dozví se, které budovy zmizely a které byly naopak postaveny.
MOTANICE: Že se dětem s této hry zamotá hlava, to je jisté, ale jen na chvílí a potom již hravě sestaví všechny tři budovy, které jsou krásně nakresleny na jejích dílech.
Každá budova je jiná a každá má svoje příběhy, některé děti jistě budou znát.
ARCHITEKTURA: Co je to sokl, štít nebo čuček? Kde tyto prvky na budově nalezneme a k čemu slouží dětem prozradí trojrozměrné puzzle svitavských budov. Je jich pět a stavba některých je opravdu náročná. A co teprve správné umístění budov na svitavském náměstí, to je tvrdý oříšek i když se jedná o opravdu známé budovy.
S některými herními prvky si budeme hrát společně a dozvídat se díky nim zajímavé informace s jinými budou žáci pracovat samostatně nebo ve skupinkách a zjišťovat potřebné informace, které na závěr vyhodnotíme. Nezapomeneme ani na výtvarnou část v programu, kdy budeme malovat a skládat 3D domy svitavského náměstí s podloubím.

Doporučený čas: 60 - 90 minut (je možno domluvit předem jinak)
Cena: 40Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma, (v ceně výukové listy a lektor)
Vhodné pro ZŠ, SŠ.

*****

BABIČČINO VELKÉ PRÁDLO

konání programu: během celého roku - termíny dle předběžné dohody

Součástí programu je návštěva „prádelny u pejska a kočičky“, kde si vypereme na valše, pracím zvonem či v originální japonské pračce a zjistíme na co slouží klikyhák a mandl. Za pomoci pracovních listů budeme pátrat po tajemných předmětech, surovinách k výrobě mýdla a vyluštíme si také, co je tím opravdu nepostradatelným pomocníkem v každé domácnosti.

Pro malé děti z MŠ a prvních tříd je tu připravena pohádka a jaká jiná než o praní. Krom praní, žehlení starými žehličkami a pátrání mezi starými pračkami budeme také tvořit. Během výtvarného úkolu děti příjdou na to, že i obyčejná pračka může být jedinečná.

Doporučený čas: 60 - 120 minut (je možno domluvit předem jinak)
Cena: 40Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma (v ceně výukové listy a lektor)
Vhodné pro MŠ, ZŠ, SŠ.

 
*****

FOTOGRAFEM VČERA A DNES

konání programu: během celého roku - termíny dle předběžné dohody

Zažijte s dětmi kouzlo černé komory.
Děti zjistí během programu rozdíly ve fotografování v současnosti a před několika málo lety. Prohlédnou si fotoaparáty a opět zjistí rozdíly, práci s některými si vyzkouší na vlastní kůži. Podívají se do fotoaparátu to znamená jít na návštěvu do Camera Obscura. Fotografie třídy se objeví nejprve na negativu, žáci zjistí, jak s ním zacházet, aby se neznehodnotil. Prohlédnou si, jak se z negativu stane pozitiv, jaký papír k tomu potřebují a jaké chemické látky způsobí, že se obraz objeví a již nezmizí.
Žáci si odnášejí zážitky z černé komory a každý svoji fotografii. Možností je více - místo společné fotografie se můžou žáci věnovat strukáži nebo fotogramu. Hrátky se světlem a stíny jsou velmi inspirující.
 
Doporučený čas: od 8 -12 hodin (je možno domluvit předem jinak)
Cena: 150 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma
Vhodné pro ZŠ, SŠ.

*****
 

TVOŘÍ, JAKO KDYŽ TISKNE

konání programu: během celého roku - termíny dle předběžné dohody

Grafické techniky od tisku z výšky, hloubky a plochy, po zajímavé a netradiční grafické techniky.  Na vlastní oči uvidíte i prakticky zažijete rozmanitost a neomezené možnosti grafického tvoření. Děti a žáci si ve výtvarném ateliéru muzea vyzkouší vybrané grafické techniky. Hotová díla si odnášejí domů nebo do školy.

Doporučený čas: 120 minut (je možno domluvit předem jinak)
Cena: 50Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma (v ceně veškeré pomůcky a lektor)
Vhodné pro ZŠ, SŠ.

*****


ZÁBAVNÁ POVÍDÁNÍ O VÝTVARNÉM UMĚNÍ

konání programu: během celého roku - termíny dle předběžné dohody

Nahlédněte do různých období naší historie a poznejte, jací geniální malíři a umělci v té době žili, jak tvořili a jaká mistrovská díla vznikala. Jednotlivé přednášky jsou prováděny zábavnou a srozumitelnou formou s využitím obrazového materiálu, muzejní knihovny a interaktivních pomůcek v prostorách muzea a muzejních dílen. Na povídání plynule navazuje zážitkové, tematické tvoření odpovídající dané oblasti dějin umění. Vytvořená díla si pak žáci odnášejí domů nebo do třídy.

 
  • PRAVĚKÉ UMĚNÍ – MŠ, ZŠ
  • EGYPTSKÉ UMĚNÍ – MŠ, ZŠ

Doporučený čas: 120 minut (je možno domluvit předem jinak)
Cena: 50Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma (v ceně veškeré pomůcky a lektor)
Vhodné pro ZŠ, SŠ.

*****

 

ATELIÉR V GALERII - VÝTVARNÉ TECHNIKY

konání programu: během celého roku - termíny dle předběžné dohody

Tento program probíhá pod vedením výtvarníka a pedagoga nezávisle na aktuálních muzejních výstavách, je možné se objednat na čas, který vyhovuje Vám.
Cílem programu je naučit děti tvořit s radostí, seznámit je nejen s technikami, ale i s pojmy jako základní barvy, druhotné a doplňkové barvy, kompozice, kontrast, perspektiva… A to vše zcela jinak než ve škole. Pro děti bude změnou i prostředí, kde budou tvořit. Překvapením jistě budou výsledky na které se již nyní všichni těšíme. Výsledné dílo si jejich autoři jistě s hrdostí odnesou domů nebo jej využijí k výzdobě své třídy.

Při programu je třída rozdělena na dvě menší části, aby bylo možno se žákům při tvoření lépe věnovat. Jedna část je tvůrčí a vzniká při nich většinou kombinovanou technikou zajímavé společné dílo. Druhá část seznamuje žáky s vybranými výtvarnými technikami, uměleckými díly a  výtvarnými pojmy.

Doporučený čas: 120 minut (je možno domluvit předem jinak)
Cena: 50Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma (v ceně výtvarný materiál a lektor)
Vhodné pro ZŠ, SŠ.

****

MUZEUM ESPERANTA

konání programu: během celého roku - termíny dle předběžné dohody

Program dětem odpoví na otázky o nejrozšířenějším umělém jazyce. Během programu se naučí i několik slov i frází tímto jazykem a pokusí se sestavit vlastní tajnou řeč a dorozumět se s ní.

Doporučený čas: 60 - 90 minut (je možno domluvit předem jinak)
Cena: 40Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma, (v ceně výukové listy a lektor)
Vhodné pro ZŠ, MŠ.
****

ŘEMESLNÉ PROGRAMY s odbornými lektory

konání programu: během celého roku - termíny dle předběžné dohody

Nabízíme dva typy programu

1.    Ukázkový řemeslný program (kovářství, sklářství, řezbářství, kamenictví, odlévání kovů, pečení chleba, plstění, fotografem včera a dnes)
Řemeslný program je koncipován pro jednu třídu (do 30 dětí). Budou vždy nabízeny konkrétní dny a řemesla (1 – 2 dny v měsíci). Žáci budou rozděleni na dvě skupiny max. po 15 žácích. Postupně se vystřídají na praktické i teoretické části programu. Program je přizpůsoben věku žáků, jsou pro ně připraveny interaktivní pomůcky i pracovní listy, v praktické části dětem a žákům předvedou odborníci práci s daným materiálem. Je zde prostor na praktickou zkoušku práce s profesionálními nástroji.

Doporučený čas: 60 minut (je možno domluvit předem jinak)

Cena: 40Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma (v ceně výukové listy a lektor)
Vhodné pro MŠ, ZŠ, SŠ.

Doporučený čas: 120 minut (je možno domluvit předem jinak)
Cena: 60Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma (v ceně výukové listy a lektor)

Vhodné pro MŠ, ZŠ, SŠ.

2.    Součást „MUZEJNÍCH PŮLDENNÍCH BALÍČKŮ“ 
Tento program se skládá ze dvou vámi zvolených programů. Řemeslného nebo výtvarného – V muzejních dílnách se žáci setkávají se skutečným  řemeslníkem a výtvarníkem v jedné osobě, kterému kladou otázky, poznávají nástroje a řemeslnou práci na vlastní kůži. Čekají na ně též záludné otázky v pracovních listech i hravé úkoly, ale především výroba zvoleného předmětu, který si žáci odnášejí domů. Program je věnován vždy jednomu řemeslu (kovářství, sklářství, kamenictví a řezbářství). Druhým programem může být některý historický program, nebo program připravený k aktuálním nebo stálým výstavám. Žáci tedy v muzeu stráví celé dopoledne.


Doporučený čas: 8:00 – 12:00
Cena: 150Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma (v ceně výukové listy, materiál, ochranné pomůcky, nářadí, energie, příprava polotovarů, muzejní a odborný lektor)

Vhodné pro ZŠ, SŠ.

****

 

V případě, že Vás nabídka Muzea a galerie ve Svitavách zaujala, kontaktujte nás na adrese:
lektor@muzeum.svitavy.cz
Kontaktní osoba: Jitka Olšánová, tel. 461 532 704 nebo 734 809 565

Svitavské vánoce
Svitavské vánoce
Řemeslné programy - řezbářství
Řemeslné programy - kovářství
Z historie prací techniky
Copyright © Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2022