CZ
EN
DE
Městský památkový okruh
Historie praní
Oskar Schindler
Domů

Střípky ze svitavské přírody

Poslední přírůstek mezi našimi expozicemi seznámí na malé ploše návštěvníky se zajímavými i vzácnými zvířaty, houbami, rostlinami, horninami a zkamenělinami Svitav. Nechybí krásní motýli, pestří ptáci, prastaří obyvatelé dávných oceánů a spousta dalších organismů.

Z obratlovců je k vidění například nádherný ledňáček říční, nenápadný rejsec vodní, zvláštní křivka obecná, známá užovka obojková, vzácná blatnice skvrnitá, zajímavý netopýr pestrý a vracející se vydra říční. Své místo tu našla také ubývající čejka chocholatá či lebka bobra evropského s oranžovými zuby.

Bezobratlým kralují oba naši otakárci. Nezapomněli jsem ale ani na jedovatou majku fialovou, velké potápníky vroubené, zahrádkářům dobře známou krtonožkou obecnou a různobarevné střevlíky. Zajímavostí jsou modely ponravy a drátovce v nadživotní velikosti.

Flóře bylo sice věnováno méně pozornosti, cenná je však víc jak šedesát let stará ukázka z herbáře Zdeny a Ivana Hrubých. Pravěký život pak zastupují hlavně fosilie z doby před zhruba sto miliony let, kdy se v místech dnešního města rozkládalo mělké křídové moře. Vystavena jsou klepeta raka Protocallianassa antiqua, pradávné ježovky, zajímaví houbovci i kroužkovci a zkamenělé schránky měkkýšů.

Mysleli jsme také na děti. Ty si mohou zkusit postavit ptačí budku, přivonět k jedlým houbám a prohlédnout si menší živočichy pod lupou. Vše najdete v první patře muzejní budovy mezi prací technikou a Oskarem Schindlerem.    

Copyright © Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2024