CZ
EN
DE
Městský památkový okruh
Historie praní
Oskar Schindler
Domů

Uměleckoprůmyslové

Sbírkový fond 857 předmětů obsahuje porcelán, sklo, nábytek, hliněné, keramické a kovové nádoby. Tvoří jej zůstatek z bývalých soukromých muzeí, konfiskáty po odsunutých bývalých obyvatelích města a sběr poválečného období. Předměty získané především ve svitavském regionu - z kostelů, měšťanských i vesnických domácností. Předměty pochází z období 19. a 20 století.

Copyright © Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2023