CZ
EN
DE
Městský památkový okruh
Historie praní
Oskar Schindler
Domů

Sbírková knihovna

Knihovna shromažďuje na 2 500 položek a tematicky je zaměřena na historii, společnost a kulturu svitavského regionu. Rozděluje se na tematické podskupiny archiválií, rukopisů, sborníků a edičních řad a statistických ročenek.

Jejím základem je část Ottendorferovy knihovny, ve které jsou popisovány historické reálie Svitav a okolí do roku 1945. Podstatnou částí knihovny jsou xerokopie historických publikací, kronik, časopisů a novin získaných povětšinou ze Státního okresního archivu Svitavy se sídlem v Litomyšli a vlastní sbírkotvornou činností muzea. Sbírková knihovna je elektronicky zpracována a je zpřístupněna k badatelské práci formou prezenčního studia. Studium je zdarma.

databáze knih zde

Copyright © Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2023