CZ
EN
DE
Městský památkový okruh
Historie praní
Oskar Schindler
Domů

Řeka Svitava

Na 98 kilometrů dlouhá řeka pramení v oblasti Javornického hřebenu v blízkosti města Svitavy na samotné hranici evropského rozvodí Černého a Severního moře. Řeku napájí několik pramenů.


K jednomu z nich, pramenu Javornickému, vede naučná stezka. V roce 1716 vyšla tiskem mapa geografa Jana Kryštofa Müllera, která za hlavní zdrojnicí řeky pokládá 3 kilometry dlouhý severní přítok řeky - Lačnovský potok.

Také další vodoteč, podtékající silnici mezi obcemi Javorník a Kukele, představuje významný vodní zdroj řeky. Její koryto, které bylo v minulosti několikrát přeloženo a nakonec zatrubněno, však neumožňuje zjistit, kde vlastně pramení. Snad někde na loukách v blízkosti někdejšího Šibeničního lesa u dnešního hotelu Schindlerův háj. Tedy v místech, kde je prameniště Studeného potoka, na němž se kdysi nacházely rybníky. Takové vodní zdroje hrály důležitou roli při osídlování pohraničního hvozdu a vysazování města Svitav. Řeka napájela jednak součást fortifikačního systému města - vodní příkopy, a jednak i další vrchnostenské rybníky.

Vodní nádrže v prameništi řeky mají v současnosti jinou dispozici, ale na mapách z konce 18. století jsou doložena jména Černého, Krejčovského, Šibeničního a Cihelného rybníku. Přímo ve města byly doloženy Mlýnský a Pivovarský rybník, a to až do 19., resp. 20. století. Zvlášť Pivovarský rybník, napájený Studeným potokem, byl důležitou rekreační zónou pro obyvatele Svitav. Dnešní podoba dvou nejvýznammnějších rybníků pochází u rybníka Rosnička z roku 1929 a u Dolního chovného rybníka z roku 1953. Řeka ve městě je napájena několika dalšími vodotečemi, které byly svedeny do toku řeky v oblasti kruhové křižovatky na Brno a Olomouc. Na katastru obce Čtyřicet Lánů přiživuje řeku Lánský potok a na něm stojící Lánský rybník.

Řeka Svitava, kterou pojmenoval již první kronikář Kosmas, byla důležitým zdrojem energie pro množství továren, které se v její bezprostřední blízkosti nacházely. Jednalo se o textilní firmy, mlýny, dále v oblasti Svitavského údolí u města Březové nad Svitavou, obcí Brněnec a Mor. Chrastová také o papírny. Vodní tok, který za čističkou v Hradci nad Svitavou, pokračuje březovskou oblastí vodního zdroje, se stal i významným tokem pro celé Brněnsko. Svitava se nedaleko Brna stéká s řekou Svratkou. Unikátní krajinný komplex řeky je i místem výskytu vzácných druhů rostlin a ohrožených druhů živočichů.Městský památkový okruh města Svitavy
Copyright © Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2020