CZ
EN
DE
Městský památkový okruh
Historie praní
Oskar Schindler
Domů

Pamětní desky

Historii města a okolí významně ovlivňovaly války a s nimi spojené průchody vojsk.


Tak 2. února 1800 zde přenocoval na své zpáteční cestě ze Švýcarska do Ruska generál A. V. Suvorov. Pamětní deska, jejímž autorem byl akademický sochař Josef Kadlec, mu byla ve Svitavách odhalena v roce 1950.

V roce 1994 byla na tomtéž domě odhalena pamětní deska Viktoru Felberovi, svitavskému rodákovi, rektoru Českého vysokého učení technického v Praze, popraveného v roce 1942 nacisty.

V roce 1993 byla v aule Nadačního domu Josefa Plívy instalována německou společností Ackermann Gemeinde pamětní deska Oskaru Schindlerovi, zachránci života na 1200 pronásledovaných Židů v období holocaustu.

Pamětní desky svitavskému dobrodinci a mecenáši V. O. Ottendorferovi jsou umístěny v samotném Ottendorferově domě, někdejší veřejné knihovny. V roce 2000 byla při příležitosti 100. výročí úmrtí tohoto svitavského rodáka odhalena bronzová pamětní deska i na fasádě tohoto domu. Připomíná zásluhy mecenáše o rozvoj města, kdy Ottendorfer poskytl finanční dary na stavbu nemocnice, sirotčince a knihovny.Městský památkový okruh města Svitavy
Copyright © Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2022