CZ
EN
DE
Městský památkový okruh
Historie praní
Oskar Schindler
Domů

Obchod


PUBLIKACE K PRODEJI


NOVINKY:

FIKEJZ, RADOSLAV - VELEŠÍK, VLADIMÍR:

KRONIKA MĚSTA SVITAVY 2006–2015
Městské muzeum a galerie ve Svitavách
2016, 88 stran, brož. barevná. Cena: 250 Kč

Publikace je kronikou města a jeho vývoje v letech 2005–2016. Obsahuje přes 200 barevných fotografií, kalendárium událostí řazených chronologicky po jednotlivých letech a vysvětlující články a medailonky osobností.

Kniha byla vydána jako pokračování Kroniky města Svitavy (2006) při příležitosti oslav 760 let od první písemné zmínky o městě..


SYCHRA, MIROSLAV: SVITAVSKÉ IMPRESE
výběr
nejkrásdnějších fotografií města s texty Radoslava Fikejze
Městské muzeum a galerie ve Svitavách
2016, 230 stran, váz. barevná. Cena: 490 Kč
Reprezentativní publikace fotografií svitavského fotografa Miroslava Sychry je výsledkem dlouhodobé práce. Kniha je tématicky rozdělena do 12 impresí, které zachycují proměny města a jeho okolí v různých dobách a ročních období. Některé fotografie jsou starší deseti let, většina je však soudobá. Nejmladší snímky jsou z roku 2016. Texty jsou v českém a anglickém jazyce.
Kniha byla vydána při příležitosti oslav 760 let od první písemné zmínky o městě..


STÁLÁ NABÍDKA:

VELEŠÍK, V. – VELEŠÍK, V. ml.: Banín – 720 let malé obce na česko-moravském pomezí.

Obec Banín, 2011, 309 stran, fotografie, váz., 350,- Kč
ISBN: 978-80-260-0600-8

Zcela nová publikace je komplexním zpracováním historie obce na základě historických pramenů a archivního studia. Publikace je jedinou českou monografií o obci, o níž se první zmínka dochovala k roku 1291.

 
FIKEJZ, RADOSLAV: Hledání hvězdy Davidovy - Oskar Schindler, Spravedlivý mezi národy.
Městské muzeum a galerie ve Svitavách, Svitavy 2009 (česká) a 2011 (anglická a německá verze), kroužková vazba, čes. 40,- Kš, ang. a něm. 80,- Kč.

Průvodce stálou expozicí je doslovným přepisem textů výstavy se zobrazením jednotlivých panelů. Je zde zobrazeno přes třicet panelů s více než dvěma sty fotografiemi, které popisují příběh Oskara Schindlera a Židů na českomoravském pomezí. Texty jsou doplněny záběry do expozice, na vystavené předměty, přednáškový sál atd.


FIKEJZ, RADOSLAV: SVITAVY (edice Zmizelá Morava)
Nakladatelství Paseka, Praha - Litomyšl 2010, 76 stran textu, 146 černobílých fotografií, váz., 249,- Kč
ISBN 978-80-7432-024-8

Kniha popisuje stavební změny města od jeho založení až po současnost. Města Svitavy, které zasáhly dramatické osudy dějin a které dodnes hledá a nachází novou identitu.
Nedílnou součástí je sbírka 146 jedinečných fotografií, převážně z období první republiky, z nichž celá řada je publikována vůbec poprvé. Fotografie se dochovaly v archivu městského muzea, ale některé z nich pocházejí ze soukromých sbírek sběratelů.     
                                        Další ediční počin nakladatelství Paseka v řadě, která dnes čítá přes šest desítek knih. 


VYPRODÁNO - TITUL NENÍ K DISPOZICI
FIKEJZ, RADOSLAV - VELEŠÍK, VLADIMÍR: KRONIKA MĚSTA SVITAVY
Město Svitavy a Městské muzeum a galerie ve Svitavách
2006, 396 stran, váz. Cena: 600 Kč

Publikace je výsledkem několikaletého úsilí autorů o komplexní zpracování regionálních dějin a dějin města Svitavy vůbec. Přehlednou a ucelenou formou zpracovává dějiny města od pravěku až do roku 2005. Obsahuje pověsti, faximile dokumentů, portréty osobností, věnuje se i problematice obecných dějin. Kniha je vybavena 450 fotografiemi, mapami a plány. Předmluvu sepsal Petr Pithart.
Rejstříky jmenné, místní a věcné
Vydáno při příležitosti 750 let od první písemné zmínky o městě Svitavy KMOŠEK, PETR: STŘELECKÉ SPOLKY VÝCHODNÍCH ČECH A JEJICH MALOVANÉ TERČE
OFTIS Ústí nad Orlicí
2003, 220 stran, váz. Cena: 219 Kč

Kniha se věnuje střeleckým spolkům, jejich historii v Evropě a poté ve východních Čechách. Pojednává o střeleckých slavnostech, soutěžích a malovaných terčích a jejich autorech. Kniha je doplněna 56 barevnými reprodukcemi střeleckých terčů, z toho 10 svitavských.


 

KOLEKTIV AUTORŮ: SVITAVY VČERA A DNES 2
Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2007, 115 stran, česky a německy,
váz. 180,- Kč
Zcela nová kniha je výsledkem dokumentační činnosti svitavského fotografa Josefa Čermáka, který začal město Svitavy fotografovat v roce 1947. Na 54 dvojicích fotografií je ukázána historická proměna města v průběhu 19. a 20. století. Kniha je opatřena historickým komentářem s biografií autora.


KOLEKTIV AUTORŮ: SVITAVY VČERA A DNES
Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2002, 115 stran, česky a německy,
váz. 180,- Kč
Na 54 dvojicích fotografií je ukázána historická proměna města v průběhu 19. a 20. století

 


KOLEKTIV AUTORŮ: VLASTIVĚDA MORAVSKÁ MORAVSKOTŘEBOVSKO - SVITAVSKO
Muzejní a vlastivědná společnost v Brně ve spolupráci s městy Moravská Třebová a Svitavy,
2002, 844 stran textu, 56 stran barevné přílohy, váz.. Cena: 480 Kč

67. svazek historické řady Vlastivědy moravské popisuje region z hlediska přírodních poměrů, společenského a kulturního vývoje. Historický místopis jednotlivých obcí. Nejpodrobnější publikace o regionu 


ŠUSTROVÁ, DRAHOMÍRA: SVITAVSKÉ POVĚSTI
Městské muzeum a galerie Svitavy,
1996, 97 stran, brož. Cena: 79 Kč

Soubor 31 pověstí nejen ze Svitav, ale i z Hřebečského kraje, jak je vybrala, přeložila a sestavila autorka podle historických pramenů a souborných prací regionálních historiků. Kniha je doplněna fotografiemi Zdeňka Holomého a Miroslava Sychry.
FIKEJZ, RADOSLAV: OSKAR SCHINDLER (1908 – 1974)
Městské muzeum a galerie Svitavy,
1998, 165 stran, brož. Cena 98,- Kč

Historická monografie o svitavském rodáku Oskaru Schindlerovi, zachránci 1 200 lidských životů v období holocaustu. Doplněna je černobílými fotografiemi z archivu MMG.

 

 

FIKEJZ, RADOSLAV: PROF. ALEXANDER MAKOWSKY
Městské muzeum a galerie Svitavy,
1998, 30 stran, brož. Cena 25,- Kč

Životopis svitavského rodáka Alexandra Makowského (1833 – 1908), profesora Vysokého učení technického v Brně a v letech 1878 –79 rektora. Autor mnoha odborných pojednání o geologii, archeologii a spolupracovník J. Wankela, K. Kořistky a G. Mendla. Podílel se na vypracování projektu brněnského vodovodu z okolí Březové nad Svitavou. Nositel mnoha významných ocenění a čestný občan Brna.


ŠTĚRBA, VLASTIMIL: VALENTIN OSWALD OTTENDORFER 1826 - 1900
Městské muzeum a galerie Svitavy,
2000, 62 stran, česky a německy, brož. Cena 50,- Kč

Dvojjazyčná monografie o životě svitavského rodáka a mecenáše V. O. Ottendorfera, z jehož darů byla vybudovány nemocnice a sirotčinec a chudobinec ve Svitavách. Jeho zásluhou měly Svitavy největší německou knihovnu na Moravě, která se stala vzorem pro ostatní města. Zemřel v New Yorku, kde žil v emigraci od roku 1850 a stal se zde významným podporovatelem života německé menšiny a členem Demokratické strany.
JANČÍK, MIROSLAV – FIKEJZ, RADOSLAV: HISTORIE PRAČEK A PRACÍ TECHNIKY
Městské muzeum a galerie Svitavy, 2001, 47 stran, česky, brož. Cena 40,- Kč

Průvodce expozicí pracích strojů a techniky tvoří první ucelené vydání tohoto druhu v České republice. Bohatě dokumentovaný historický text je doplněn fotografiemi jednotlivých druhů praček, jichž je muzeum vlastníkem, a obsahuje základní informace o výrobcích prací techniky na území České republiky.ČUHELOVÁ, BLANKA – FIKEJZ, RADOSLAV: SVITAVY NA STARÝCH POHLEDNICÍCH
Městské muzeum a galerie Svitavy, 1999, 110 stran, česky a německy, brož. Cena 180,- Kč

Souborné vydání 101 pohlednic ze sbírek svitavské sběratelky Miroslavy Samkové. Pohlednice zachycují město a jeho vývoj v letech 1898 – 1950 a jsou doplněny historickým komentářem. Součástí reprezentativní publikace je historická mapa města z roku 1922 a česko-německý rejstřík názvů ulic.


VANĚK, MILOŠ: JOHANN DITTMANN
Městské muzeum a galerie Svitavy, 2001, 22 stran, česky a německy, brož. Cena 50,- Kč

Životopisná publikace o svitavském malíři Johannu Dittmannovi (1780 – 1847). Dittmann se narodil ve Slezsku a po studiích na Umělecké akademii ve Vratislavi přišel v roce 1805 do Mor. Třebové. Byl znám jako malíř církevních obrazů, portrétů měšťanů i duchovních a střeleckých terčů. Publikace mapuje jeho životní příběh a doplněna je fotografiemi jeho nejvýznamnějších prací.
POŠTOVNÍ POHLEDNICE
Malé barevné - s motivy města Svitavy a jeho okolí, detailů betléma, pohledy železnice k výročí dráhy. Cena 4 Kč
Velké barevné a oválné - s motivy města Svitavy. Cena 5 Kč
Černobílé historické pohlednice. Cena 2 Kč.

TURISTICKÉ VIZITKY
CZ   692 - Svitavy (nová verze)
CZ 1173 - Ottendorferova knihovna
CZ 1523 - Městské muzeum a galerie - pračky, Oskar Schindler
CZ 2793 - Památník včelích matek
CZ 3954 - Místní dráha Svitavy-Polička-Ždírec
CZ 4588 - Langrova vila veSvitavách
Jednotná cena 12 Kč.

CZ 4589  Vodárenský les ve Svitavách (dlouhá)               15 Kč
VC_CZ 100.výročí vzniku Československa 1918-2018    20 Kč

TURISTICKÉ ZNÁMKY
Dřevěné kulaté známky se dvěma motivy - Město Svitavy a Muzeum praček.
Cena 30 Kč.

PEXESO HISTORICKÝCH PRAČEK
se 33 fotografiemi dobových praček. Cena 25 Kč.

UPOMÍNKOVÉ MAGNETY
s motivy budovy Městského muzea, Ottendorferovy knihovny, Langrovy vily, Náměstí, Kostela Navš.panny Marie, i dobových kreseb.
Cena 25 Kč

Copyright © Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2023