CZ
EN
DE
Městský památkový okruh
Historie praní
Oskar Schindler
Domů

Fotoarchiv

Archivní databáze 2555 fotografií patří k badatelsky nejvyužívanějším fondům. Databáze, která je v současnosti plně digitalizovaná, umožňuje v programu ProMuzeum rychle vyhledávat snímky podle mnoha definovatelných kritérií.

V největší míře jsou zde zastoupeny pohlednice města Svitav a jeho nejbližšího okolí z odbobí let 1900 - 2007. Nejstaršími evidovanými fotografiemi jsou záběry města z roku 1894, dále soubor skleněných pozitivů svitavského fotoateliéru Otto Tyrolta z počátku 20. století a fotografie města z předválečného období. Velká část fotoarchivu mapuje proměny města v poválečných letech až do současnosti. Sbírka je tvořena fotografiemi M. Pokorné, M. Vaňka, Z. Holomého, J. Čermáka, M. Sychry a fotografire pocházejí i ze soukromých sbírek a archivů. Evidována a zpracována jsou fotografická alba jak historická, žánrová, tak i tématická. Zpracovány jsou záběry památek, významných staveb, akcí a významných událostí aj.

Copyright © Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2023