CZ
EN
DE
Městský památkový okruh
Historie praní
Oskar Schindler
Domů

Střelecké terče

Spolek svitavských ostrostřelců byl založen v roce 1767 a patří k nejstarším místním spolkům. Roku 1833 byla postavena na místě původní střelnice nová budova, které byla od roku 1856 ve vlastnictví města a spolek ji dostal k bezplatnému používání. Na zahradě střelnice byl vybudován pavilon, který sloužil i jako svitavské divadlo.

Soubor střeleckých terčů, jichž je muzeum vlastníkem, je pouze torzem původního rozsahu terčové produkce. Nejstarší terč pochází z roku 1825, jeho autora neznáme, a je na něm zobrazeno srdce s ratolestí. Terče dával často malovat vítěz, neboli král střeleckých slavností. Je to patrno i ze zde vystavených terčů - viz např. terč „Stará střelnice", či „Král střelců", kde je i věnování.

Ve Svitavách se uchovaly terče dvou specifických typů. Běžně se střílelo do malých dřevěných terčů s jednoduchou figurou, které měly anonymní ráz. Druhým typem byl tzv.královský terč, jenž byl majetkem a reprezentací střelce. Terče tohoto typu vznikaly až po soutěži v dílnách řemeslníků a malířů z města a okolí na objednávku krále střelců a končily obvykle jako dar na stěnách svitavské střelnice. Střelecké terče si nelze představit bez doprovodného textu. Býval umístěn na zadní straně, někde i do obrazové plochy a tvořilo jej jméno krále střelců, vročení, někdy krátké přání či úsloví často symbolicky pojaté.

Autory střeleckých terčů neznáme, svá díla signovali jen zřídka. Častým autorem svitavských terčů byl však Johann Dittmann.

Johann Dittmann

Johann Dittmann (1780, Dzieržoniow - 1847, Svitavy)

Malíř, autor mnoha obrazů se sakrální i světskou tematikou. Po studiích v pruském Slezsku se v roce 1805 usadil v Moravské Třebové, kde získal zakázky pro františkánský klášter a vyhotovil i několik portrétů měšťanů. Inspiroval se i motivy antické mytologie. V roce 1818 přemístil svou dílnu do Svitav, kde pracuje nejen na obrazech určených do svitavských kostelů, ale vytváří díla i pro jiná města jako byla Olomouc, Mohelnice a Kostelec na Hané.

Jeho obrazy zdobí kostely a kaple na celém Svitavsku a Poličsku. Zdařila a cenná byly i jeho restaurátorské práce na sakrálních obrazech starých mistrů. Je autorem mnoha malovaných střeleckých terčů, procesních korouhví a drobných portrétů, které se dnes nacházejí ve sbírkách svitavského muzea.

Copyright © Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2024