CZ
EN
DE
Městský památkový okruh
Historie praní
Oskar Schindler
Domů

Klášter Milosrdných sester

Thomas Christ, svitavský rodák, profesor teologie v Olomouci a kanovník vídeňského dómu sv. Štěpána, přivedl do Svitav roku 1867 přvní členky řehole milosrdných sester řádu sv. Vincence z Pauly.


Klášter byl postaven na svitavském Novém Městě a od roku 1871 sem byly přijímány chovanky. Řeholní dům byl vysvěcen v roce 1868 a v roce 1874 došlo k jeho rozšíření o pozdně klasicistní kapli sv. Vincence.

Roku 1876 byla přikoupena sousední budova a v ní zřízena dětská opatrovna. Členky řádu se staraly o nemocné, děti, zvláště o kojence, a později o seniory. Počet sester nebyl vysoký, roku 1935 zde pracovalo 11 řeholnic. Při odsunu německých obyvatel odjelo transportem 40 sester.

Od roku 1945 působily ve městě 3 řádové kongregace – sestry sv. Basilea Velikého východního ritu, milosrdné sestry sv. Vincence z Pauly a dcery křesťanské lásky sv. Vincence. Většina řeholnic přicházela ze Slovenska. Po dlouholetých neshodách s úřady opustily sestry v roce 1988 Ústav sociální péče ve Svitavách a odešly do kláštera v Mendryce. Ještě v 90. letech 20. století zde působilo několik posledních sester, ale v roce 1997 definitivně z města odešly.

Ústav sociální péče prošel v posledních letech rekonstrukcí a přístavbou patra a jeho název se změnil na Domov na rozcestí, v němž je pečováno o 130 klientek, většinou mentálně postižených žen.

Zakladatel kláštera, Thomas Christ, je pohřben na zdejším hřbitově.Městský památkový okruh města Svitavy
Copyright © Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2022