CZ
EN
DE
Městský památkový okruh
Historie praní
Oskar Schindler
Domů

Reálná škola

Roku 1895 padlo rozhodnutí, že ve Svitavách bude zřízena střední škola. Měla jí být vyšší reálná škola a skutečně již tohoto roku se otevřel první ročník. Zpočátku se vyučovalo v prostorách sirotčince a škola získala novou budovu na předměstí až v roce 1897.


Novorenesanční škola byla postavena podle projektu architekta Josefa Hudka z Vídně svitavským stavitelem Juliem Randou. Fasádu školy vyzdobil akademický sochař Alfred Dresler z Brna. Společně se školní budovou byla vysázena i botanická zahrada na dnešní ulici Richarda Kloudy a tělocvična s cvičištěm. Budova byla na svou dobu komfortně vybavena - měla vlastní zdroj vody, byla elektrifikována a vytápěna ústředním topením. Ve školních laboratořích byl instalován rozvod plynu.

Učila zde řada významných profesorů - botanik Alois Gamroth, historik Anton Mudrak, profesor německého a českého jazyka Bruno Hroch, matematik Franz Stenzl, fyzik Karl Netsch. profesor kreslení Paul Schmeer či Rudolf Pechhold, tvůrce kulturního střediska a archivu v Göppingen. Školu navštěvoval v letech 1920 - 1924 Oskar Schindler. Budova byla roku 2003 zapsána do seznamu památek a v roce 2006 byla na její fasádě odhalena pamětní deska Vincenze Sagnera, známého z Haškova románu Osudy dobrého vojáka Švejka.Městský památkový okruh města Svitavy
Copyright © Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2020