CZ
EN
DE
Městský památkový okruh
Historie praní
Oskar Schindler
Domů

Řezbář Alois Petrus

Pozůstalost řezbáře Aloise Petruse představuje unikátní soubor 200 předmětů. Sbírka začala vznikat v roce 1991, kdy byla zakoupena první řezbovaná díla od rodiny Přikrylovy ze Svitav. Během několika let se soubor rozrostl o řadu dekorativních předmětů, loutek, malovaného nábytku, hraček a bohatě řezbovaných školních tabló a výročních desek. Darem získalo muzeum i množství cenného písemného materiálu.

Jednalo se o Petrusovy deníky, vzpomínky, fotografie, návrhy vyřezávaného nábytku. Zajímavé je i torzo knihovny, které zahrnuje na 500 drobných svazků. Z umělcovy dílny byly zakoupeny i řezbářské nástroje. Sbírkový fond zahrnuje období 1920 - 1968, většinou však z let 1945 - 1968, tedy z Mistrova působení ve Svitavách. V roce 1991 byla v muzeu instalována první větší výstava, po níž vznikla tzv. Petrusova světnička v galerii. Světnička byla roku 1995 zrušena a umělcova díla byla vystavena v roce 1999 při příležitosti 110. výroční narození A. Petruse. O tom, že dílo A. Petruse svým významem přesahuje hranice regionu, svědčí i zařazení uměleckých děl do výstavy Vídeňská secese a moderna 1900 - 1925 a do reprezentativního katalogu výstavy v edici Moravské galerie v Brně z roku 2005.

Alois Petrus - biografie

Narodil se 27. ledna 1889 ve Skutči. Byl nadán výtvarným talentem, a ten byl příčinou toho, že se začal učit řezbářem. Přihlásil se do mistrovské Uměleckoprůmyslové školy ve Valašském Meziříčí a soukromě v Praze studoval historii umění a vývoj bytové kultury.

Počátkem dvacátých let založil v Třebíči umělecko-průmyslovou dílnu a působil jako mistr tamější učňovské řezbářské školy. Proslavil se jako řezbář bohatě zdobeného nábytku a loutek. Sám vytvořil na 900 loutkových divadel, která se stěhovala do různých míst Československa, ale i do Spojených států, Rakouska, Polska, Jugoslávie a Řecka.

Po deseti neúspěšných letech strávených v Kolíně, kde byl vlastníkem firmy na výrobu nábytku, odešel v roce 1945 do Svitav. Zde musel začínat úplně znovu, neboť během války přišel o značnou část svého majetku. Vyučoval umění a řemesla na reálném gymnáziu a ve Svitavách pokusil se prosadit založení umělecké řezbářské školy. Bohužel bezúspěšně, ale nic nebránilo tomu, aby z jeho dílny vycházely řezbářské výrobky, které zdobily interiéry mnoha bytů a institucí. Jeho řezbářský rukopis byl zřejmý z absolventských tabló, spolkových štítů, kazet, rámečků a podnosů, stejně jako z interiérového nábytku, dětských hraček, talířků, křížků, růženců a kropenek. Mnoho jeho nápadů zůstalo ve skicách a v pouhých náčrtech, protože smrt mu nedovolila je realizovat. Alois Petrus zemřel ve Svitavách 1. září 1968. Pohřben je ve Svitavách.

Copyright © Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2024