CZ
EN
DE
Městský památkový okruh
Historie praní
Oskar Schindler
Domů

Zrození betlému on-line

Renesance kulturní památky ČR - Velkého mechanického betlému z let 1826–1942 takřka v přímém fotografickém přenosu. Kterak to všechno vzniká...

Už od roku 2012 restaurují Šárka a Petr Bergerovi z Písečné společně s Kamilem Andresem z Třebechovic pod Orebem unikátní svitavský betlém, v loňském roce se k nim připojili ještě Vendula a Jiří Látalovi z Litomyšle.Od začátku října 2019  začal restaurátor, betlémář a řezbář Kamil Andres za pomoci svitavských muzejníků stavět Velký svitavský mechanický betlém tak, jak tu bude stát pro příští generace. A vy můžete být této historické události svědky.  Postupně roste v přízemí muzea před očima veřejnosti. Jde o druhou etapu záchrany této památky. První etapa - restaurování jednotlivých částí - průběžně pokračuje. Než se začne s třetí etapou, výrobou chybějící konstrukce a pohybového mechanismu a poté konečnou stavbou betléma, musí se celý, nově provizorně postavený betlém zaměřit, nafotit, zakreslit.  Až na základě této podoby můžeme začít vyrábět konstrukci, usazení a propojení mechanik, a začít s definitivní stavbou betléma.

Velký betlém svitavských betlémářů má pohnutou historii, stejně jako naše město. Z téměř čtyř set betlémů (z toho čtyřiceti mechanických) jich zde po válce po roce 1945 zůstalo pouze pár. V kostelích, v rodinách, v nově vzniklém muzeu. Z těch muzejních tehdejší pracovníci sestavili jeden velký, částečně mechanický, který by umístěn v přízemí budovy muzea, někdejší Budigovy vily. Koncem 60. let minulého století se betlém dostal ve velmi špatném stavu do pardubického muzea, do Svitav se po vleklých jednáních vrátil až v roce 2012. Od té doby probíhá náročné restaurování, v posledních letech za přispění MK ČR a Pardubického kraje poměrně intenzivní – zrestaurovány jsou více než dvě třetiny figur, architektury a mechanik. Na některé z nich se můžete podívat v podobě 3D skenů na webovém portále eSbírky (zde).Copyright © Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2024