CZ
EN
DE
Městský památkový okruh
Historie praní
Oskar Schindler
Domů

Letní prázdninové řemeslné dílny

Letní prázdninové tvůrčí řemeslné dílny

Městské muzeum a galerie ve Svitavách počínaje prázdninami 2020 nahradilo příměstský tábor týdnem plným dětských řemeslných a výtvarných workshopů, které probíhaly pod vedením nejen zkušených, ale také přátelských a vlídných lektorů. V pondělí děti tvořily originální skleněné vitráže dle vlastní fantazie pod dohledem skláře Vladimíra Graciase. V úterý se děti proměnily v řezbáře a vyrobily si za pomoci Vojtěcha Hurycha vlastní dřevěné loutky tentokrát z ptačí říše. Ve středu přišla na řadu keramika, kde děti statečně zvládly boj s hlínou na hrnčířském kruhu a vyrobily talíře, mísy i vázičky. Zjistily také, že se dá do hlíny vyřezávat a zhotovily si pod vedením Věry Coufalové  i originální keramické svícny. Ve čtvrtek jsme podnikli s dětmi výlet do dílny Martina Horkého, kde si děti pod jeho odborným vedením vyzkoušely výrobu odlévaných šperků a dekorativních předmětů. Mohly si vyzkoušet znalost různých kovů i nejrůznější přístroje k jejich obrábění. Během pátku a soboty se spolu s Vladimírem Skalickým staly fotografy, přičemž vedle práce s digitálním fotoaparátem zažily také návrat klasické fotografie na kinofilm a kouzlo černé komory. Fotoworkshop jsme zakončili veselou vernisáží, kde si děti připravily a vyzdobily svůj koutek se svými fotografiemi i kulturní program pro rodiče. Týden byl velmi pestrý a věříme, že si z něho děti domů neodnesly jen krásné výrobky, ale i mnoho praktických znalostí a zkušeností.

OTEVŘENÉ ŘEMESLNÉ ATELIÉRY

Malým i velkým návštěvníkům se snažíme přiblížit během několika vybraných dnů různá řemesla. Je možné se dívat, ptát se, nakoupit si, ale hlavně vyzkoušet si práci s daným nářadím a materiálem. Každý si může vytvořit i pěkný vlastní výrobek a odnést si jej domů.

V roce 2021 to byly tyto ateliery:

* Ateliér FOTOGRAFIE
- makrofotografie, Kyanotypie, Camera Obsura...

* Ateliér KOV A DRÁT - kovářství odleévání kovů, smaltování, drátování...

* Ateliér SKLO A KERAMIKA - výroba vitráží, pískování skla, točení keramiky na hrnčířském kruhu, glazování keramiky...

* Ateliér DŘEVO A TEXTIL - soustružené hračky, vyřezávané šperky, pletení z pedigu , pletení z papíru, plstění, předení a tkaní, textilní dekorace...


INSPIRACE Z MINULÝCH ROČNÍKŮ:

2011 "Trstenickou stezkou cestou necestou"

2012 "Po stopách slavných svitavanů"


2013 "Cesty k vrcholům"


2014 "Řemeslo má zlaté dno"


2015 "Letem létem"

2016 "V zajetí železné dráhy"

2017 "Tajuplný svět"


2019 "Vlakohrátky"
-------

2020 - Týden řemeslných workshopů

Copyright © Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2023