CZ
EN
DE
Městský památkový okruh
Historie praní
Oskar Schindler
Domů

Městský dvůr

Na místě právovárečného domu vznikl v 18. století zájezdní hostinec Zur Goldene Krone, jehož si v roce 1758 vybral k noclehu pruský král Fridrich II. Veliký.


Stalo se to v době válečného konfliktu Pruska s císařovnou Marií Terezií. O bližších osudech domu nemáme až do konce 19. století bližších zpráv - dům střídal majitele, ale v roce 1896 byl zakoupen svitavským podnikatelem a starostou města Johannem Budigem. Ten jej zcela přestavěl, vybudoval luxusní restauraci, hotelové pokoje a překrásný zrcadlový plesový sál. Tento sál se na dlouhou dobu stal kulturním centrem města, byla v něm pořádána i kinoprodukce.

Johann Budig se rozhodl rekonstruovaný dům, přejmenovaný na hotel Městský dvůr, bezúplatně věnovat městu. Po 2. světové válce se dům stal majetkem podniku Restaurace a Jídelny, který jej v rámci malé privatizace odprodal soukromému majiteli. Dům byl zcela zdevastován, zničen byl i cenný interiér hotelu a sálu. Dnes je objekt zčásti opraven a využíván ke komerčním účelům.Městský památkový okruh města Svitavy
Copyright © Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2020