CZ
EN
DE
Městský památkový okruh
Historie praní
Oskar Schindler
Domů

Barokní sochy

Celé 18. století vtisklo městu nezaměnitelný charakter. Město poznamenala éra barokních stavitelství a s ním ruku v ruce jdoucím sochařství.


Interiéry kostelů byly zdobeny mistrovskými díly místních i vzdálených umělců a na katastru Svitav, u cest, mostů, v parcích a zahradách bylo vztyčeno množství světeckých sloupů a božích muk. Sochy často stávaly u polních cest, nebo na okraji města.

Na samotném náměstí se vedle mariánského sloupu z roku 1703 tyčí kašna sv. Floriána (1783), v nice mariánského kostela snad Tischlerovo sousoší Noli me tangere, ale poklady nalezneme i na ulici U Tří dvorů pod hřbitovem.

Nejpůvabnější trojiční socha (1734) byla připisována umělcům pacákovského okruhu, nezapře se na ní škola M. B. Brauna. Vedle Trojice byla instalována Sturmerova socha Ecce Homo, dnes opravená, ovšem bez původní polychromie.

Před farou stojí sv. Jan Nepomucký (asi 1708) z dílny neznámého Mistra. Také u někdejšího mostu přes řeku Svitavu na Brněnské ulici je socha sv. Jana, signovaná G. A. Heinzem (rodákem z Mor. Lačnova) v roce 1725. A nedaleko této památky, na Hraniční ulici, je nově opravený mariánský sloup datovaný do začátku 19. století. Mnoho křížů a mariánských soch se do dnešní doby nedochovalo, ale velmi půvabná Pieta z roku 1713 na Pražské ulici před sportovní halou je dokladem vyspělého barokního umění.Městský památkový okruh města Svitavy
Copyright © Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2020