CZ
EN
DE
Městský památkový okruh
Historie praní
Oskar Schindler
Domů

PROGRAM NA LEDEN 2022

07.01. 2022

AKCE

15. 1. / So / 10:00–12:00 / městské muzeum

Poradenský den pro výtvarníky

Setkání výtvarníků svitavského regionu a diskuze s odborným lektorem nad přinesenými díly. Součástí poradenského dne je také výběr prací na výstavu Přehlídka 2022, která bude zahájena v sobotu 29. ledna. Pokud se ve svém volném čase aktivně zabýváte jakýmkoliv výtvarným oborem, jste srdečně zváni. Konzultovat práce na výstavu přijede malíř a pedagog Filip Dvorský.

 

29. 1. / So / 15:00 / městské muzeum

Přehlídka 2022 a Epidemie a pandemie

Vernisáž tradiční výstavy výtvarníků svitavského regionu a výstavy o těžkých časech, kdy se lidstvo muselo vypořádávat s vlnami epidemií a pandemií.

 

WORKSHOPY

29. 1. / So / 8:00–16:00 / muzejní dílny

Workshop pletení z pedigu

Workshop je určen zájemcům od 15 let. Do světa pletení z pedigu, přírodního materiálu původem z jihovýchodní Asie, Vás zavede lektorka Věra Grossmannová.

Cena 600,- Kč za osobu, v ceně výrobní materiál, pracovní a ochranné pomůcky, lektor, oběd a pitný režim.

Kontakt: Jitka Olšánová, 734 809 565, lektor@muzeum.svitavy.cz

 

VÝSTAVY

28. 11. 2021 – 16. 1. 2022

Nad betlémem vyšla hvězda

Výstava betlémů ze Svitavska, Poličska a zejména ze sbírky rodiny Sochorových, která nabídne návštěvníkům historické betlémy i nejnovější práce Martina a Jakuba Sochorových. Část výstavy je také věnovaná dřevěným mechanismům, které si zájemci mohou sami rozpohybovat kličkou.

 

28. 11. 2021 – 16. 1. 2022

Velký svitavský mechanický betlém

Prezentace zrekonstruované části Velkého svitavského mechanického betlému, který je již hotov a rozpohybován v délce deseti metrů.

 

29. 1. – 3. 4. 2022

Přehlídka 2022

Tradiční výstava výtvarníků svitavského regionu.

 

29. 1. – 27. 3. 2022

Epidemie a pandemie

Mor, cholera, neštovice,... COVID-19. Výstava o epidemiích a pandemiích minulosti i současnosti.

 

STÁLÉ EXPOZICE

Labyrint svitavských příběhů

Expozice je věnována vám všem, kteří chtějí být vtaženi do poutavého vyprávění příběhu našeho města. Máte možnost vidět ukázku předmětů, které byly majetkem domácností svitavských obyvatel v průběhu minulých století. Historické hodiny, cínové cechovní poháry, modrotiskové a perníkářské formy, sklo, porcelán. 

 

Z historie praní

Unikátní expozice praček a historie praní ve svitavském muzeu. Součástí expozice je prádelna, kde si můžete vyzkoušet, jak se pralo na valše, vymandlovat si prádlo na historickém mandlu a potěžkat, jak těžké bylo žehlení našich babiček.

 

Hledání hvězdy Davidovy

Oskar Schindler – Spravedlivý mezi národy

Expozice o holocaustu na pozadí života světově známého svitavského rodáka Oskara Schindlera. Výstava je doplněna projekcí dokumentů o osobnosti O. Schindlera a průvodcem expozicí v německé a anglické verzi.

 

Svitavské vily

Výstava vznikla jako součást projektu Slavné vily Pardubického kraje a najdete zde fotografie a texty o vilách, které si postavili naši předkové na přelomu 19. a 20. století, ale i současnou moderní architekturu bydlení ve městě. 

 

ŽIVÁ ZEĎ  

Venkovní galerie u Alberta

1. 11. 2021  – 31. 1. 2022

Cesty za štěstím II.

Soubor fotografií z nově vydané knihy svitavské autorky Kristýny Tronečkové.

 

 

MUZEUM ESPERANTA   

Muzeum esperanta / Ottendorferův dům (za čajovnou)

Jako jediné svého druhu v ČR muzeum představuje slovem i obrazem jazyk esperanto. Informuje o zajímavostech z historie i o možnostech současného využití znalosti jazyka, vystavuje knižní, fotografické, sběratelské a umělecké artefakty.
Komentované prohlídky po objednání: Liba Dvořáková 604 377 616 nebo městské muzeum 461 532 704.

 


Copyright © Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2022