CZ
EN
DE
Městský památkový okruh
Historie praní
Oskar Schindler
Domů

Opevnění

Dnes je zachován pouze zbytek městského opevnění s baštou. Hradby města byly postaveny po roce 1389 na příkaz olomouckého biskupa Mikuláše. Měly tři brány – Horní na úrovni Hrnčířské ulice, Dolní poblíž muzea, Prostřední za starou radnicí a v místě dnešního hlavního vjezdu na náměstí fortnu, neboli krytý průchod.


V době hospodářské krize ve 2. polovině 19. století zasypávali svitavští nezaměstnaní obranné příkopy, postupně se bouraly i hradby. Na místech hradeb byly vysazeny aleje. Kdysi 10 metrů vysoké hradby, jejichž síla dosahovala až 2 metrů, však byly od třicetileté války rozebírány a sloužily měšťanům jako zdroj levného stavebního kamene.

V roce 1849 sláva hradeb, které již neměly ani jednu z bran, definitivně zanikla a posledni zmínka o dalším bourání hradebních zdí se dochovala z 60. let 20. století. Byla i ubourána část hradby u městské bašty.Městský památkový okruh města Svitavy
Copyright © Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2020