CZ
EN
DE
Městský památkový okruh
Historie praní
Oskar Schindler
Domů


9


Zastávka 9


Naučná stezka končí u jednoho z pramenů samotné řeky Svitavy [9]. Mělká tůně se starým omšelým balvanem je místem opředeným pověstmi. Odehrál se zde milostný příběh Jitky, dcery rytíře ze zdejšího hrádku, a Kuneše z Ostrého Kamene. Jezírko, u něhož se poslední zastávka nachází, v minulosti patřilo k oblíbeným výletním místům. Proto zde byly vysázeny i vzácné rostliny, např. ďáblík bahenní.

Copyright © Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2020