CZ
EN
DE
Městský památkový okruh
Historie praní
Oskar Schindler
Domů


4


Zastávka 4


Poslední zastávkou u zahrádek při Dolním rybníce [4] je panel s informacemi o druzích živočichů, kteří v okolí rybníků žijí.

Copyright © Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2020