CZ
EN
DE
Městský památkový okruh
Historie praní
Oskar Schindler
Domů


8


Zastávka 8


Původní dubohabrové lesy byly již dávno vytlačeny kulturními porosty smrků, borů, v ostrůvcích bučin a na vlhkých místech olšin [8]. Těm je věnováno předposlední zastavení. Původně se v okolí města nacházelo mnoho rašelinišť, ale v roce 1933 byla na tomto místě řeka Svitava nesmyslně regulována a malebné menadry se ztratily. Zmizely i vzácné orchideje. Posledními zbytky původní přírody jsou jarní břehy řeky pokryté množstvím bledulí a prvosenek.

Copyright © Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2020