CZ
EN
DE
Městský památkový okruh
Historie praní
Oskar Schindler
Domů


3


Zastávka 3


Další informační panel [3] na někdejších podmáčených lukách se věnuje rostilinným společenstvím na samotných rybnících. Překvapením může být masožravá bublinatka, která zde roste. A zdáli viditelné jsou vrby, topoly a olše.

Copyright © Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2020