CZ
EN
DE
Městský památkový okruh
Historie praní
Oskar Schindler
Domů


2


Zastávka 2


Po hrázi při železniční trati se dostaneme k zastávce [2], jejíž informace popisují význam rybníků. Dočtete se o tom, že rybniční voda se využívá pro čištění komunikací, zálivku městské zeleně, že rybníky mají retenční funkci a že patří mezi nejproduktivnější ekosystémy.

Copyright © Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2020