CZ
EN
DE
Městský památkový okruh
Historie praní
Oskar Schindler
Domů

Výstavy v roce 2005

12. února - 27. března 2005
MIROSLAV KOUPIL - KALIGRAMY
Výstava výrazného českého básníka a performera bude zahájena pásmem nonsesové poesie. Výstava přináší zhuštěné zprávy o člověku, nepostrádá invenci, inteligenci a humor.

Celý článek

2. dubna – 8. května 2005
JIŘÍ ŠTOURAČ, ROMAN HUŠÁK, TOMÁŠ SMETANA
Výstava obrazů tří spolužáků z Akademie výtvarných umění z Prahy.

Celý článek

23. dubna – 27. červenec 2005
ČÍNSKÁ ARCHEOLOGIE
Velkoplošné barevné fotografie historických archeologických nálezů v Číně, ukázky nálezů – měděné nádoby, předměty z hedvábí, keramiky, zbraně apod.

Celý článek

14. května - 5. června 2005
25. NÁRODNÍ VÝSTAVA AMATÉRSKÉ FOTOGRAFIE
Součástí výstavy je také vyhodnocení vítězů soutěže amatérských fotografů ČR a slavnostní udělení cen

Celý článek

11. června – 31. srpna 2005
RUDI LORENZ – PONORKA VICTORIA
Výstava autora objektů z různých materiálů, jeho objekty jsou nejen výtvarně zajímavé, ale bývají používány i ke komunikaci slepých a slabozrakých

Celý článek

8. srpna – 29. října 2005
PAPERLAND.CZ
Výstava vystřihovacích papírových modelů – organizováno společně s Centrem papírových modelů v Praze

Celý článek

6. srpna – 4. září 2005
MILOSLAV ŠPLÍCHAL – OBRAZY
Výstava známého svitavského malíře k jeho nedožitým osmdesátým narozeninám

Celý článek

17. září – 16. října 2005
SKAUTING VE SVITAVÁCH
Výstava u příležitosti 15. výročí obnovení skautingu ve Svitavách

Celý článek

22. října - 20. listopadu 2005
PŘEHLÍDKA 2005
Tradiční výstava výtvarných prací výtvarníků svitavského okresu

Celý článek

3. prosince 2005 -22. ledna 2006
REGIONÁLNÍ EXPOZICE BETLÉMŮ „NAD BETLÉMEM VYŠLA HVĚZDA“
Výstava historických i současných betlémů z pardubického kraje

Celý článek

Copyright © Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2022