CZ
EN
DE
Městský památkový okruh
Historie praní
Oskar Schindler
Domů

Vysočina Miloslava Šplíchala

8. 8. – 11. 9. 2005

Miloslav Šplíchal se narodil v majestátní Kutné Hoře, ve dvaceti letech se přestěhoval do Svitav. V našem městě prožil tedy téměř celý život. Už začátkem padesátých let se začal věnovat malování. Stal se jedním ze zakládajících členů výtvarného kroužku, kde se začali pod vedením místního malíře, učitele Jaroslava Pavliše scházet stejně „postižení nadšenci“. Známé byly jejich společné výjezdy s malířským stojanem a paletou na Vysočinu, kde vznikala celoživotní přátelství a kde se často setkávali s profesionálními malíři Františkem Bukáčkem, Františkem Strážnickým, Rudolfem Hanychem a dalšími.

Jejich společné výstavy v prostorách klubu TOS. Od roku 1985, kdy ukončil trvalé zaměstnání, se začal soustavně věnovat malování. Bylo jeho koníčkem na celý život. Jeho obrazy byly mezi ostatními nepřehlédnutelné. Pan Šplíchal by se právě v měsíci srpnu roku 2005 dožil osmdesáti let. Chtěli jsme je s ním oslavit v našem muzeu, tam, kde po mnoho let každoročně přinášel vždy na podzim své obrázky na výstavu. Ale malíř nás všechny zaskočil. Tak jak skromně a tiše žil, tak v loňském roce i odešel. Zanechal nám spousty obrázků, které potěší. Potěšily na výstavě ty, kteří jej znali, i ty, kteří se setkali pouze s jeho výtvarným dílem.

Copyright © Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2020