CZ
EN
DE
Městský památkový okruh
Historie praní
Oskar Schindler
Domů

Z historie skautingu ve Svitavách

9. - 23. října 2005

U příležitosti 15. výročí obnovení skautingu ve Svitavách proběhla 9. – 23. října v muzeu výstava, zachycující činnost svitavských skautských oddílů od roku 1990 do současnosti. Návštěvník výstavy mohl získat informace o historii českého skautingu i svitavského střediska, dále si mohl prohlédnout kroniky, vlajky, skautské kroje, kuriozity, spojené s životem v přírodě, a především desítky fotografií ze stanových táborů, výprav, putovních expedic po evropských pohořích, ze sjíždění divoké vody a z nejrozličnějších akcí, pořádaných pro děti i dospělé. Jedna z výstavních místností se proměnila ve skautskou klubovnu, kde si přišli na své zejména mladší návštěvníci: nalezli zde prezentace všech šesti oddílů, mohli si zahrát družinové hry, vyzkoušet si svůj postřeh v soutěžích, nebo se přihlásit na bobřík odvahy.

Copyright © Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2020