CZ
EN
DE
Městský památkový okruh
Historie praní
Oskar Schindler
Domů

Miroslav Koupil - Kaligramy

12. února - 27. března 2005

Experimentální básník, výtvarník a performer Miroslav Koupil je absolventem Masarykovy univerzity v Brně, je členem Obce spisovatelů. Zabývá se tvorbou kaligramů (báseň s textem upravená do obrazce) a nonsensové (protismyslné) poezie.

Na svém kontě má devět sbírek kaligramů a experimentální poezie a za sebou několik desítek výstav po celé České republice. Svérázný nekomforní autor vkládající do své tvorby obrovskou invenci, inteligenci a humor, je inspirován především světovými autory jako jsou Christian Morgenstern, Jacques Prévert, Ernst Jandl, ale především Guillaume Apollinaire. Ten vydal v roce 1918 sbírku Kaligramy, která dala název označení básně upravené do obrazce. Miroslava Koupila nadchly také básníci českého poetismu a konkrétní poezie - Vítězslav Nezval, Josef Hiršal či Jiří Kolář.

Koupilovy kaligramy nesou na malé ploše moudrost i šprým, někdy jsou i nebezpečně kousavé a kritické k našemu "přežívání". Některé formuje autor do podoby drobných objektů a instalací, kdy je vlastní text umocněn připojeným předmětem (Past, Cestou z hospody). Všechny pak hravou formou přinášejí zhuštěnou zprávu o nás samých. Miroslav Koupil se stává svou objevností a specifičností spojenou s filosofickým obsahem svých prací výrazným představitelem naší experimentální literární a výtvarné tvorby.

Copyright © Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2020