CZ
EN
DE
Městský památkový okruh
Historie praní
Oskar Schindler
Domů

5


Zastávka 5


Po středověké kupecké stezce, dnes asfaltové komunikaco, se dostaneme k vyhlídce u Ostrého Kamene [5]. Panel připomíná prastaré pověsti, které se k tomuto místu váží. Zmiňuje raně křesťanský klášter, cyrilometodějsou misii a stručně popisuje historii obce Ostrý Kámen.

Copyright © Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2020