CZ
EN
DE
Městský památkový okruh
Historie praní
Oskar Schindler
Domů

3


Zastávka 3


Poličskou ulicí a kolem zahrádkářské kolonie se dostaneme do polí u někdejšího Langrova lesa. Zde při asfaltové silnici se nachází informační panel [3] s popisem geologického utváření Svitavska a s údaji o nejstarším osídlování regionu. Tabule připomíná i vznik komunikační sítě v této lokalitě od středověku až do výstavby místní železnice ze Svitav do Poličky roku 1896.

Copyright © Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2020