CZ
EN
DE
Městský památkový okruh
Historie praní
Oskar Schindler
Domů

4


Zastávka 4


Stinnou lesní cestou pokračujeme až k lesní studánce [4] s panelem o historii svitavských rybníků, jejichž pozůstatky jsou dodnes patrny na zdejších polích. Zde se nacházejí informace o hydrologických poměrech v této části Svitavska.

Copyright © Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2020