CZ
EN
DE
Městský památkový okruh
Historie praní
Oskar Schindler
Domů

1


Zastávka 1


Naučná stezka začíná na svitavském autobusovém nádraží [1] informační tabulí, na které jsou uvedeny základní údaje o historii regionu, založení města Svitavy a o nejdůležitějších památkách ve městě. Panel popisuje i fortifikační systém města, jehož pozůstatek se dochoval v torze hradební bašty právě u autobusového nádraží.

Copyright © Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2020