CZ
EN
DE
Městský památkový okruh
Historie praní
Oskar Schindler
Domů

Literatura

Do roku 1994 se historikové příběhem Oskara Schindlera komplexně nezabývali. V zahraničí vycházely tiskem krátké články, které vycházely ze vzpomínek Schindlerových Židů, nebo podávaly krátké informace k jednotlivým aspektům historické látky. V 60. letech 20. století se sice západoevropský tisk, zejména pak publicistika, Schindlerovi věnuje v souvislosti s oceněními, která Schindler obdržel, ale impulz k rozsáhlejším odborným a kritickým pracím nebyl dán. Za železnou oponou socialistického bloku se po Schindlerovi pátrá jako po nacistickém zločinci a první podnět k diskuzi vyvolal až článek Věry Oliveriusové v časopise Světová literatura, dva roky po vydání Keleallyho románu. Polemika o tom, zda byl v Brněnci fingovaný nebo skutečný tábor brzo utichla a debata bylo zakonzervována do neměnné podoby tendenčně viděné historie. Alespoň v socialistickém Československu bylo slovo nacista a sudetský Němec synonymem pro zločince. Teprve pád totalitarismu znamenal možnost nové reflexe našich středoevropských dějin. V roce 1993 se před zraky užaslých diváků odvíjel Schindlerův příběh viděný očima Keneallyho a přetavený ve film Stevena Spielberga. Zatím nekriticky a emociálně viděná látka zvedla hladinu zájmu veřejnosti o Schindlera a holocaust. Dnes se na knižním trhu objevuje množství memoárů, biografií a studií s touto tématikou. Zdá se, že edicí knihy amerického historika Davida M. Crowa, hodnocenou jako nejkomplexnější dílo, je potencionál tématu vyčerpán. Opak je však pravdou. Předkládáme výběrovou bibliografii Schindlerova tématu:

Deníky a memoáry:
Bau, Josef: Dear God, Have You Ever Gone Hungry? New York, 1998
Bejski, Moshe: Notes on the Banquet in Honor of Oskar Schindler. Tel Aviv, 1962
Bieberstein, Alexander: Zaglada Žydów w Krakowie. Krakow, 1985
Frank, Hans: Das Diensttagebuch des deutschen Generalgouvernemens in Polen 1939 - 1945. Stuttgart, 1975
Graf, Malvina: The Kraków Ghetto and the Plaszów Camp Remembered. Tallahassee (USA), 1989
Madritsch, Julius: Menschen in Not. Vídeň, 1962
Meir, Golda: Mein Leben. Hamburg, 1975
Müller-Madej, Stella: Das Mädchen von der Schindler-Liste. Mnichov, 1998
Palowski, Franciszek: The Making of Schindler´s List. New Jersey, 1998
Pankiewicz, Tadeusz: Die Apotheke im Krakauer Ghetto. Essen, 1995
Rosenberg, Erika: Emilie Schindler: Erinnerungen einer Unbeugsamen. Mnichov, 2001
Schindler, Emilie mit Rosenberg, Erika: In Schindlers Schatten. Emilie Schindler erzählt ihre Geschichte. Kolín n. Rýnem, 1997
Zuckerman, Abraham: A Voice in the Chorus: Memories of a TeenagerSaved by Schindler. Stamford, 1991

Knihy
Allerhand, M. - Allerhand, L.: Zapiski z tamtego swiata. Krakov, 2003
Agatstein - Dormontowa, D.: Žydzi w Krakowie w okresie okupacji niemieckiej w latach okupacji 1939 - 1945. In: Rocznik Krakowski, t. 31, Kraków, 1949 - 1957
Bau, J.: Czas zbeszczceszczenia. Wspomnienia z csasów drugiej wojny šwiatowej. Kraków, 2006
Bauer, F.: Hitlerův „Můj boj“ očima historiků. Praha, 1994
Bauminger, A. L.: The Fighters of the Cracow Ghetto. Jeruzalém, 1986
Bednarek, M.: Deutsche Emailenwarefabrik Oskara Schindlera v Krakowie v latach 1939 - 1945. In: Krzystofory nr. 22, Krakov, 2004
Bránský, J.: Osud Židů z Boskovic a bývalého okresu boskovického 1939
- 1945. Boskovice, 1995
Brecher, E. J.: Schindler´s Legacy. London, 1995
Brož, J.: Admirál Canaris a jeho abwehr. Praha, 1995
Crowe, David M.: Oskar Schindler - die Biographie. Frankfurt nad Mohanem, 2005
Duda, Eugeniusz: The Jews Cracow. Krakov, 2000
Fenach, T.: Oskar Schindler and His List. Vermont, 1995
Fikejz, R.: Oskar Schindler (1908 - 1974). Svitavy, 1998
Gazur, Lukasz: Schindlerowska „arka nadziei“. Krakov, 2005
Gruntová, J.: Oskar Schindler - legenda a fakta. Brno, 1997
Hesse, Ch.: Schindlers Liste. Bonn, 1995
Keneally, T.: Schindler´s Ark. Sevenoaks, Kent., 1982
Keneally, T.: Schindlerův seznam. Praha, 1994
Kielkowski, Roman: Obóz pracy przymusoweji koncentracyjny w Plaszowie. In: Przeglad Lekarski, nr. 1, 1961
Kobielec, A.: Filia obozu Koncentrayjnego Gross Rosen - Arbeitslager Brünnlitz. Walbrzych, 1991
Komorowski, A. - Roppel, H.: Skic do portretu Oskara Schindlera. In: Gazeta Wyborcza, 13. 5. 1993
Kowalski, A.: Venezuela´s Schindler Jew - Zygmund Rotter. In: Sunday Press, 27.3. 1994
Kryl, M. - Chládková, L.: Pobočky koncentračního tábora Gross Rosen ve vlnařských závodech Trutnovska za nacistické okupace. In: Vlnařský průmysl, supplementum 1, Trutnov 1981.
O´Neil, R.: An analysis of the action of Oskar Schindler within the context of the Holocaust in German occupied Poland and Czechoslovakia. Rukopis, Londýn, 1996
O´Neil, R.: The man from Svitavy. Rukopis, Londýn, 1994
Piper, F. - Świebocka, T.: Auschwitz - Nazi Death Camp. Oświetim, 1996
Skotnicki, Aleksander B.: Oskar Schindler - w oczach uratowanych przez siebie krakowskich Žydów. Kraków, 2007
Stern, I.: Oskar Schindler der Mensch. Tel Aviv, 1968
Wiesenthal, S.: Spravedlnost nikoli pomstu. Ostrava, 1994
Wronski, Tadeusz: Obóz v Plaszowie - miejsce masowej eksterminacji ludnošci žydowskiej, polskiej i innych narodowosci w latach 1942 - 1945. Warszawa, 1981
Wundheiller, L. N.: Oskar Schindler´s Moral Development During the Holocaust. In: Humboldt Journal of Social Relations. Vol. XIII, 1985

Copyright © Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2024