CZ
EN
DE
Městský památkový okruh
Historie praní
Oskar Schindler
Domů

Expozice

Hledání hvězdy Davidovy - Oskar Schindler - Spravedlivý mezi národy

Při příležitosti stého výročí narození Oskara Schindlera byla 29. dubna 2008 slavnostně otevřena stálá expozice Hledání hvězdy Davidovy – Oskar Schindler – Spravedlivý mezi národy.


Expozice vychází z rostoucího zájmu turistů a milovníků historie o Schindlerův příběh a osudy jeho Židů v období holocaustu.
Na 34 výstavních panelech o rozměrech 100x70 a 100x110 cm se odehrává dramatická historie Židů, kteří si za svůj domov zvolili Českomoravské pomezí, region kolem měst Svitavy, Polička, Litomyšl, Vysoké Mýto, Moravská Třebová a Jevíčko. Tedy oblasti, ve které se Židé usazovali od 14. století.

Expozice mapuje pozůstatky židovského osídlení v regionu, připomíná vývoj židovské diaspory v jednotlivých městech.
Příběh Oskara Schindlera, svitavského rodáka a zachránce na 1200 pronásledovaných Židů za druhé světové války, se odvíjí na pozadí základních informacích o holocaustu a o nacistickém konečném řešení židovské otázky.

Na 200 černobílých fotografií zachycuje Schindlerův život ve Svitavách, Ostravě, Krakově, Brněnci a v Argentině a Německu.
Dominantou expozice jsou velkoplošné tisky jmen zachráněných Židů a scény z natáčení Spielbergova filmu „Schindlerův seznam“, kdy se zachránění Židé shromáždili kolem Schindlerova hrobu v Jeruzalémě.

Expozice je doplněna projekcí dokumentárních filmů o Oskaru Schindlerovi v češtině, němčině a angličtině. K dispozici je přístup na internet na stránky archivů, muzejí a institucí, které zpracovávají téma holocaustu. Návštěvník se může dostat i do informačního systému města Svitavy a Pardubického kraje.

Vedle trojrozměrných předmětů, které byly do muzea zapůjčeny z Židovského muzea v Praze a koncentračního tábora v Gross Rosen, jsou pro zájemce připraveny tištěné cizojazyčné průvodce expozicí.

Celý projekt je zaměřen na školy všech typů – žáci a studenti mají možnost samostatné práce na pracovních listech formou testů, doplňujících vyhledávacích otázek, křížovek a kvízů.

Na vybudování expozice přispěl Pardubický kraj a Město Svitavy.

Copyright © Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2024