CZ
EN
DE
Městský památkový okruh
Historie praní
Oskar Schindler
Domů

Archiv muzea

V archivu muzea ve sbírkovém Fondu Oskar Schindler je uloženo 382 dokumentů, které byly sesbírány v období let 1992 - 2007. Nejcennějšími přírůstky se staly manuskripty britského historika Robina O´Neila a vzpomínky zachráněných Židů. V archivu se nacházejí i audio a video nahrávky, dokumentární filmy, reportáže, poválečné výpovědi Schindlerových Židů. Bohatá je fotodokumentace příběhu, která nyní představuje přes 200 fotografií, fotokopií a digitálních zdrojů, které Schindlerův příběh dokreslují. Jedná se o záběry z Krakova, plašovského tábora, tábora v Brněnci a medailony zachráněných. Cenné jsou fotokopie zahraničních publikací, které vyšly od roku 1994 v Německu, Británii, USA, Polsku a v Argentině.

Copyright © Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2024