CZ
EN
DE
Městský památkový okruh
Historie praní
Oskar Schindler
Domů

Výstavy v roce 2004

31. ledna - 7. března 2004
OBRAZY, KERAMIKA – VÁCLAV NOVÁK, OLGA VYTLAČILOVÁ, VĚRA COUFALOVÁ
Výstava výrazných regionálních výtvarníků

Celý článek

13. března - 11. dubna 2004
EVA ČERNÁ, OTAKAR ŠTEMBERA – OBRAZY
Výstava otce a dcery – pražského malíře a výtvarné redaktorky a grafičky

Celý článek

21. dubna – 9. května 2004
VÝSTAVA PRACÍ MENTÁLNĚ POSTIŽENÝCH
Výstava lidí – dětí i dospělých se zcela jiným viděním světa

Celý článek

15. května - 6. června 2004
24. NÁRODNÍ VÝSTAVA AMATÉRSKÉ FOTOGRAFIE
Součástí výstavy je také vyhodnocení vítězů soutěže amatérských fotografů ČR a slavnostní udělení cen

Celý článek

12. června – 29. srpna 2004
JOSEF VELČOVSKÝ – OBRAZY, GRAFIKA
Výstava známého pražského malíře a grafika, ilustrátora mnoha knih

Celý článek

4. září – 3. října 2004
ALEŠ LAMR - JANSTEKLÍK - OBRAZY, PLASTIKY
Výstava známého pražského malíře, grafika, sochaře a keramika

Celý článek

7. října – 17. října 2004
ZELENÉ VENDOLÍ A JEHO PŘÁTELÉ
Součástí výstavy o záchranné stanici volně žijících zvířat „Zelené Vendolí“ je prodejní výstava výtvarných prací pražských a svitavských výtvarníků. Výtěžek z prodaných obrazů bude věnován na provoz Záchranné stanice.

Celý článek

23. října - 21. listopadu 2004
PŘEHLÍDKA 2004
Tradiční výstava výtvarných prací výtvarníků svitavského okresu

Celý článek

27. listopadu 2003 - 9. ledna 2005
BAREVNÉ VÁNOCE
Dětské kresby výtvarného kroužku při Nadaci J. Plívy „Malování se Stáňou“ a výtvarného oboru při Základní umělecké škole ve Svitavách, vánoční zvyky a obyčeje, vánoční výzdoba

Celý článek

Copyright © Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2022