CZ
EN
DE
Městský památkový okruh
Historie praní
Oskar Schindler
Domů

Národní výstava amatérské fotografie

15. května - 6. června 2004

Z pověření a za finanční podpory Ministerstva kultury ČR pořádaly Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, útvar ARTAMA Praha a SKS Svitavy za spolupráce MMG Svitavy, krajské knihovny v Pardubicích, Střediska amatérské kultury IMPULS Hradec Králové, Svazu českých fotografů a časopisu Fotografie Magazín. Porota hodnotila 1053 snímky od 158 autorů a 8 kolektivů, soutěžilo se v kategoriích:
A1 - do 18 let, A2 - nad 18 let, A3 - tématické zaměření na vznik a prezentaci uměleckých děl v oblasti lidové kultury a neprofesionálního umění, B – kolektivy.
Reprízy výstav - Polička - nemocnice, KD Zábřeh, Hradec Králové, Pardubice, Prostějov, Bratislava, Maďarsko.

Copyright © Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2020