CZ
EN
DE
Městský památkový okruh
Historie praní
Oskar Schindler
Domů

Výstavy v roce 2015

Přehled výstav v Městském muzeu a galerii v roce 2015

Sály v přízemí

1. 2.–30. 5.
HUDBA VE SPIRÁLE
Výstava ze sbírek Národního technického muzea přiblížila vývoj gramofonové techniky v českých zemích v letech 1890 až 2014. Kromě gramodesek představí i nahrávací a reprodukční stroje – fonografy, gramofony, hudební skříně a příslušenství jak české, tak pro srovnání i světové výrobní provenience.

Celý článek

20. 6.–27. 9.
POČÁTKY LETECTVÍ V PARDUBICKÉM KRAJI
Výstava se věnovala historii a vývoji aviatiky v Pardubickém kraji v letech 1910-1948. Autorem výstavy  je Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, své exponáty zapůjčili také Národní technické muzeum, Vojenský ústav v Praze, soukromní sběratelé a členové regionálních klubů modelářů.

Celý článek

8. 10.–16. 11.
VYŠÍVANÉ KUCHYŇKY
Výstava ručně vyšívaných „kuchyněk“, které nechyběly v první polovině minulého století v žádné domácnosti. Jejich autorkou je Petra Totušková ze Svitav.

Celý článek

20. 11.–7. 2. 2016
DEVATERO POHÁDEK OD KARLA ČAPKA
Kniha, podle které je výstava pojmenovaná má dětem stále co říci. Na výstavě čeká děti množství úkolů, při kterých si mohou vyzkoušet své fyzické schopnosti, otestovat svoji paměť nebo třeba prověřit - ve výtvarné dílně - svůj umělecký talent a porovnat ho s nadáním ilustrátora Josefa Čapka.  Nechybí informace o bratrech Čapkových a době, ve které žili a tvořili.

Celý článek

Galerijní sály

1. 2.–15. 3.
PŘEHLÍDKA 2015
Výstava amatérských výtvarníků z regionu svitvského okresu.  Obrazy, grafika, keramika, dřevořezby, tapisérie....

Celý článek

13. 3.–30. 3.
FRANTIŠEK PLÍVA A NADACE JOSEFA PLÍVY
Výstava pořádaná u příležitosti  25. výročí založení Nadace Josefa Plívy byla věnovaná také vzpomínce na jejího zakladatele, Františka Plívu.

31. 3.–3. 5. Projekt Hledání hvězdy Davidovy - Psáno do kamenů
LÖW-BEEROVY VILY
Putovní výstava o významných stavbách a rodinných rezidencích této významné židovské podnikatelské rodiny 19. a 20. století, která má přímou souvztažnost s naším regionem, stejně jako s funkcionalistickou vilou Tugendhat v Brně.

22. 3.–9. 5.
DVA  SVĚTY
Výstava byla zajímavým spojením dvou svitavských výtvarníků - fotografa Pavla Juříka a keramika Honzy Vostřela. Na výstavě se spolu setkaly dvě generace, díla plošná a plastická, svět akademický i svět undergroundu.

Celý článek

16. 5.–7. 6.
35. NÁRODNÍ VÝSTAVA AMATÉRSKÉ FOTOGRAFIE
Národní výstava amatérské fotografie měla již tradičně premiéru ve svitavském muzeu. Na 250 fotografií od amatérských fotografů z celé České republiky. Po Svitavách putuje výstava do dalších měst České a Slovenské republiky.

Celý článek

20. 6.–6. 9.
VIEWPOINTS
Výstava umělců sdružených kolem Institutu umění Opolské university.
Wit Pichurski – obrazy a plastiky z kovu, dřeva,
Bartosz Posacki  - cyklus grafik v digitálních a světelných boxech v různých formátech.

Celý článek

29. 9.–8. 11.
VÍŤA MORÁVKOVÁ – KÁMEN, DŘEVO, PAPÍR
Výstava rozmanitých předmětů z různých materiálů od renesanční umělkyně z Němčic u Litomyšle.

Celý článek

29. 11. – 17. 1. 2016
RODINA HALDOVÝCH - ŘEZBÁŘI A SBĚRATELÉ
NAD BETLÉMEM VYŠLA HVĚZDA
Výstavy autorských dřevěných malovaných betlémů manželů Haldových a jejich synů, světové betlémy ze soukromé sbírky Jarmily Haldové (Itálie, Rusko, Bolívie, Mexiko a Afrika) a reliéfní vyřezávané a malované obrazy českých panovníků a jejich manželek.
Výstava Nad Betlémem vyšla hvězda je sedmý ročník regionální výstavy betlémů.

Celý článekCopyright © Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2021