CZ
EN
DE
Městský památkový okruh
Historie praní
Oskar Schindler
Domů

Betlémy 2015 - řezbáři a sběratelé

Život se v polední době nějak povážlivě zrychluje. Částečně k tomu určitě přispívá internet, sociální sítě. Co se stane na druhé straně naší zeměkoule, víme během pár hodin. Když se před více než dvěma tisíci let narodil Ježíš -  šířila se tato zpráva po světě prostřednictvím     různých věrozvěstů několik set let. Snad i proto bývá období Vánoc – narození Ježíše Krista -  dobou zklidnění, přemýšlení nad betlémským příběhem a naším životem. K příjemnému prožití konce letošního roku chceme přispět i v muzeu, a proto jsme pro vás letos opět po dvou letech připravili několik ztvárnění betlémského příběhu prostřednictvím výstavy „Nad Betlémem vyšla hvězda“.

Svými dřevěnými malovanými betlémy se letos představí především rodina Haldových z Orlických hor, jejichž betlémy jsou plné humoru, laskavosti a propojení historie se současností. Jarmila Haldová  je naší přední ilustrátorkou odborné botanické literatury a také pohádek a pověstí z Orlických hor. Je ale také skvělou řezbářkou a k jejím charakteristickým dřevěným plastikám patří hlavně kouzelné figury z betlémů. Josef Halda je autorem ojedinělého velkého Hřebečského betlému s příběhem veliké lásky – Annenruhe. Najdeme zde figury blízké historii našeho regionu v typických hřebečských krojích a budovy ze sousední Moravské Třebové.  Potěšitelné je, že řezbařina uhranula i jejich syny, a tak na výstavě nalezneme i jejich betlémy.

Haldovi jsou ale také velcí sběratelé, a tak si ze svých cest po světě betlémy  přivážejí domů.  Díky tomu budete letos v muzeu moci obdivovat i světové betlémy z jejich  soukromé sbírky, kolekce pocházející  z Itálie, Ruska, Bolívie, Mexika či Afriky.

Výstava bude doplněna kolorovanými dřevěnými reliéfy českých panovníků a jejich manželek. Jedinečný řezbářský soubor Jarmily Haldové (112 obrazů z lipového dřeva, v nichž jsou dávné příběhy z české historie), začíná knížetem Bořivojem I. a končí Josefem I.  
Na výstavě nebudou chybět ani betlémy jiných autorů z různých materiálů: keramický Jiřiny a Aleše Sekových, dřevěný  Jaroslava Škrance, kovový Františka Bečky, mechanický Zdeňka Elčknera. Milým překvapením budou určitě „čerstvě“ vyrobené betlémy – háčkovaný Jarmily Marvanové a nudlový Jitky Olšánové.

Copyright © Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2020